Jaká vůbec bude? Ocelová se smaltem nebo akrylátová, bílá nebo v barevném odstínu? Klasická nebo masážní? Víte, že se prodávají vany i pro vysoké postavy s označením XXL o rozměrech 190 x 95 cm? S rozhodováním vám nepomůžeme, ale poradíme, jak vanu zabudovat.

Nechcete použít nožky? Zabudujte vanu do nosiče z tvrdé pěny.
Autor: Hornbach, Siko, Ravak

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

* vanu, vanový odpad a přepad * vanové nožičky, lepicí podložky * vodováhu * vanovou profi lovanou pásku * rychleschnoucí cement * klíče * ploché tvárnice + lepidlo * maltu, lepidlo na dlaždice, spárovací hmotu * pilku na tvárnice * sanitární silikon * trubky, kolínka, odbočky * pilku na kov * pilník * dlaždice * řezačku dlaždic * vanová dvířka

Jak na to

1 - nejdřív namontujte na novou sanitu vanový odpad a přepad. Vanu otočte a položte na karton, aby se neodřela. Odpadový fi ltr podložte těsnicím kroužkem z tmelu a spojte ho uvnitř s odpadem. Na horní otvor připevněte přepad. Pomocí výstředníkové soustavy lze krycí víčko odpaduotvírat i zavírat otočným kolečkem na přepadu.

2 - jakmile je odpadní trubka připravená pro připojení do stěny, můžete nainstalovat vanové nožky, pro fixaci plechové vany se nejlépe hodí lepicí podložky. Vanu postavte na nožky a spojení se stěnou olemujte speciální profi lovanou páskou, abyste zamezili vzniku zvukového můstku.

3 - s pomocí vodováhy nastavte vanové nožky do potřebné výšky tak, aby vana stála rovně. Myslete na to, že podlaha pod vanou musí zůstat čistá. Po vyrovnání nožky olemujte a zafi xujte rychleschnoucím cementem.

Fotogalerie
10 fotografií

4 - vanový odpad napojte na odpadní trubku pod spádem 2 až 3 cm, spojovací trubku zkraťte podle potřeby. Máte kovovou sanitu? Pak by ji elektrikář měl uzemnit: kovový drát povede například od nožky vany do podlahy nebo k potrubí.

5 - utěsnili jste důkladně všechny spoje? Proveďte kontrolu: vanu naplňte vodou a pozorujte odpady a přepady (zatím do ní nevstupujte). Pokud objevíte netěsná místa, jednotlivé spoje pečlivě dotáhněte.

6 - jestliže jste postavili vanu na nožky, musíte ji nyní obezdít. Nejlépe se k tomu hodí ploché tvárnice, které jsou úzké a dají se snadno řezat i lepit na zeď. Bez problémů si tak můžete vyříznout požadovaný tvar. Z boku vyzdívky u odpadu zabudujte dvířka.

7 - při pokládání tvárnic berte v úvahu tloušťku lepidla a dlaždice. Hotová obezdívka může sahat buď k hornímu okraji vany, nebo být o tolik širší, aby se povrch dal obložit dlaždicemi.

8 - po vyschnutí lepidla na tvárnice můžete začít s obkladem. Dlaždice se kladou do lepidla, spoje mezi nimi vyplňte spárovací hmotou. Jakmile zaschne, dlaždice očistěte a okraj vany utěsněte sanitárním silikonem.


Odborník doporučuje

Co budete potřebovat na odpad? „Při instalaci odpadu se používají trubky odolné proti vysoké teplotě (HT),“ radí Ladislav Mašek ze společnosti Hornbach. „Jsou 15 až 200 cm dlouhé a koupíte je ve jmenovité šíři DN40 až DN150. Musíte najednou změnit směr vedení potrubí? Nevadí, k tomu lze použít celou škálu kolínek a odboček. Zkrácení pak proveďte pilkou na kov, řeznou hranu obruste půlkulatým pilníkem.

Pro instalaci odpadu se používá trubka HT ve jmenovité šíři DN 50. Pokud zvolíte pro ležící potrubí příliš velký průměr, nedá se vyloučit tvorba usazenin, zatímco u malého průměru hrozí větší zátěž a voda v něm může bublat. Ideální spád u ležících odpadních trubek byl měl být 2 až 3 cm na 1 metr. U menšího spádu odtéká voda příliš pomalu a můžou se usazovat naplaveniny, které znečisťují potrubí.“