Při pojišťování majetku proti povodním a záplavám vám pojišťovna vyměří výši pojistky podle toho, v jak moc rizikové zóně se vaše obydlí nachází. Pojišťovny při tom vycházejí ze speciálních map, ve kterých jsou velmi podrobně označené zóny rizika. Ty jsou očíslované od jedničky do čtyřky.

Obecně je možné říct, že čím nižší číslo zóny máte, tím míň zaplatíte. Největší problém s pojištěním tak mají obyvatelé čtyřky, tedy čtvrté rizikové zóny, kde je nebezpečí vytopení nejvyšší. V této zóně bydlí asi 157 500 Čechů. Většina pojišťoven vůbec domy a byty ve čtyřce nepojišťuje. Existuje jen pár pojišťoven, které jsou vůči klientům vstřícnější. Na základě individuálního posouzení konkrétní nemovitosti čas od času nějaký domeček ve čtyřce pojistí. Za jejich ochotu si ale musíte pořádně připlatit. Pojištění totiž vyjde dvakrát až třikrát dráž, než je základní sazba.

 

Kolik ročně zaplatíte pojišťovně a jaké služby můžete čekat
Autor: EF CZ a Česká pojišťovna

Jaký je rozdíl mezi záplavou a povodní?

Povodeň: Zaplavení vodou, která se vylila z břehů vodních toků či nádrží nebo jejich břehy protrhla. Mohla být také způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profi lu toku.

Záplava: Zaplavení z jiných příčin, tedy kvůli průtrži mračen, rychlému tání sněhu nebo vystoupení podzemní vody na povrch. K záplavě může dojít například tak, že voda na pozemek přiteče ze zavodněných svahů. Pojištění proti povodním a záplavám mívá ve smlouvě o pojištění domácnosti jednu kolonku. Přesto se posuzují jinak. „Události, které jsou letos, jsou povodně, loňské červnové a červencové kalamity na Moravě byly záplavami. Zatopeny byly totiž i objekty, které se vůbec nenacházely v blízkosti vodních toků,“ řekla Blesku Dagmar Koutská z České pojišťovny.

V jak nebezpečné oblasti bydlíte?

Výše rizikové zóny v zaplavených oblastech
Autor: Intermap Technologies, s.r.o.

Chcete vědět, v jaké zóně bydlíte právě vy? Vyzkoušejte bezplatnou aplikaci na webových stránkách České asociace pojišťoven – www. cap.cz. V oddílu povodňových map se dostanete k aplikaci, kde si zadáte konkrétní ulici, a na váš e-mail vám přijde informace o tom, v jaké rizikové zóně se nachází právě váš dům. I přesto však údaj nemusí být pro pojišťovnu směrodatný. Může se stát, že některá z pojišťoven bude mít své vlastní mapy, a tak případně i jiný údaj o vaší lokalitě, a zařadí vás proto do jiné zóny.

Práce a povodně: Na co máte nárok?

Práce a povodně: Na co máte nárok?

Vyplavila vaši firmu voda a šéf se vám zdráhá platit, protože vlastně nic neděláte? Může vám dát šéf jinou práci? Uklízíte po povodních a uvažujete,…celý článek