Jak funguje vytápění v dřevostavbách, už víme. Jak je to tedy během léta?

V letním období oceníte izolační vlastnosti dřevostavby OVELOS stejně jako v zimě. Stěny zůstávají i po celodenním oslunění chladné a uvnitř stavby se udržuje příjemné klima. Na jaře a na podzim pomáhá vyhřívat za slunečného počasí Vaši dřevostavbu skleníkový efekt působící balkónovými dveřmi a okny.

Čím to je, že v domech OVELOS není v zimě zima a v létě horko?

Tato vlastnost je dána především STATICKÝMI termo-izolačními hodnotami našich domů. Důležité také ovšem je, aby požadované změny teplot bylo možné uvnitř aplikovat co nejdříve, nejlépe okamžitě. Tuto vlastnost určují zase termo-DYNAMICKÉ hodnoty našich staveb, čili se jedná o teplotní změny v závislosti na čase. Ovlivňování těchto veličin není závislé pouze na termo-izolačních hodnotách našich obvodových stěn, nýbrž také na volbě a vhodnosti topného media. Pro dřevostavby je vhodné tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Zejména jej doporučujeme jako doplňkový zdroj topení. Tento systém se používá úspěšně v USA i Austrálii a z toho důvodu jsme také navázali užší spolupráci se společností LG CZ, jež má bohaté zkušenosti v tomto oboru prakticky po celém světě. Pořizovací cena tohoto tepelného čerpadla je velmi nízká a úspora energie oproti pořizovacím nákladům je velmi příznivá. Celá tato technologie má návratnost do pěti let užívání, avšak životnost technologie tuto dobu několikrát převyšuje. Je třeba také brát v úvahu možnost klimatizování, resp. chlazení v letních horkých měsících.

Autor: Ovelos

Naše společnost OVELOS si uvědomuje, že klient si chce užívat komfortní bydlení vždy bez ohledu na vnější počasí. Snažíme se tedy vhodnou kombinací tepelných zdrojů a obvodových stěn maximálně optimalizovat nejen tepelnou pohodu v domě, nýbrž také jeho energetickou spotřebu.

Více informací o nízkoenergetických domech najdete na www.ovelos.com