Na moderních kuchyňských kamnech či sporácích skutečně pohodlně uvaříte, upečete a zároveň s nimi můžete ohřívat vodu a vytápět – minimálně místnost, v níž kamna nebo sporák stojí. Pokud je ale napojíte na otopnou soustavu domu, chaty či chalupy, zajistí rovněž tepelnou pohodu v celém objektu. Sporáky a kuchyňská kamna na pevná paliva jsou určena k topení dřevem, lisovanými dřevěnými briketami, hnědým uhlím a uhelnými briketami.

Dřevo a dřevěné brikety

Stále velmi oblíbeným typem paliva, a to nejen pro kuchyňská kamna a sporáky, je prvně jmenované dřevo. Jeho výhody jsou nesporné: je to palivo ekologické i ekonomické – správně vybrané a připravené dřevo má velkou výhřevnost. K patrným nevýhodám patří fakt, že množství topiva na celou zimu je nutné při nemalé fyzické námaze připravit, někde uskladnit, fyzickou práci vyžaduje také časté přikládání a pravidelné vynášení popela, který je však oblíbeným přírodním hnojivem. Proti tomu lisované dřevěné brikety (rovněž ekologické palivo), které koupíte již hotové, bez řezání a štípání, zaberou méně místa než polínka a nabízejí také snazší manipulaci, mají však navíc vzhledem k nižší vlhkosti vyšší výhřevnost a zanechávají menší množství popela. Umožňují také méně časté přikládání.

Brikety z uhlí

Pokud jde o hnědé uhlí, jeho výhodou je nízká cena, jedná se o jedno z nejlevnějších paliv vůbec. S ostatními typy ale dnes u majitelů domů často prohrává proto, že má nižší výhřevnost a zároveň jeho spalování významně přispívá k znečišťování ovzduší.

Uhelné brikety vznikají rozemletím uhlí a následným lisováním při vysokém tlaku, při kterém je dosaženo odpaření vody. Jejich výhodou je postupné prohořívání a při utlumení přístupu vzduchu dlouhé žhnutí. Mohou tak sloužit jako „záloha“ na noc – přes den můžete v kamnech topit dřevem, večer pak stačí přiložit několik briket a kamna budou po celou noc příjemně temperovat prostor.

Nepřikládejte odpad

K ukládání paliva mohou být kamna či sporák vybaveny velkou zásuvkou umístěnou ve spodní části. Kromě jmenovaných druhů paliv není vhodné spalovat v kamnech cokoli jiného, nejen kvůli negativnímu dopadu na životní prostředí (v žádném případě nepřikládejte domovní odpad!), ale také kvůli riziku poškození zařízení, na které by se nemusela vztahovat záruka.