1 Zateplení se nevyplatí

Váháte, jestli se vám několik desítek tisíc, na které zateplení domu vyjde, vůbec vyplatí investovat? Dobře udělané komplexní zateplení dokáže ušetřit 50 až 80 procent nákladů za energie. Kvalitní zateplovací systém stojí v průměru kolem 1 000 až 1 400 Kč/m2. V zimě ušetříte za vytápění a nehrozí vám tepelné mosty, to znamená, že se vyhnete plísním. U zateplené novostavby vystačíte s vytápěcím systémem s nižším výkonem. Méně utratíte i v létě na účtech za klimatizaci, která je v porovnání s vytápěním až třikrát náročnější na energie. Současně se téměř s každoročním zvyšováním cen za energie snižuje i doba návratnosti investice.

2 Pěnový polystyren není ekologický

Češi své fasády nejčastěji zateplují právě pěnovým polystyrenem, který je zdravotně nezávadný, lehký a tvárný. Z 98 % ho tvoří vzduch, zbytek hmota. Při výrobě pěnového polystyrenu se přitom spotřebuje velmi malé množství energie. Vyrábí se
takzvaným napěňováním vstupní suroviny vodní párou bez dalších přísad a lepidel.

3 Tloušťka 8 cm je dostatečná

Standardní dům se zatepluje tloušťkou okolo 15 cm, nízkoenergetický 25 cm a pasivní tloušťkou zpravidla 30 cm. Optimální izolace by měla mít minimálně 15 až 20 cm, případně lze použit o něco tenčí šedý pěnový polystyren. Izolační desky tohoto typu jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. A nemyslete si, že při koupi tenčí vrstvy ušetříte. Izolační materiál tvoří jen asi desetinu celkových nákladů kompletní fasády.

4 Stačí, když jsem zateplil před 15 lety

Hodně lidí, kteří se do zateplení domu pustili začátkem devadesátých let, má dům zateplený 5 cm, což je méně než třetina dnes používané tloušťky pěnového polystyrenu. Dům s nižší tloušťkou izolace nebude s velkou pravděpodobností splňovat požadavky legislativy po roce 2020 a bude díky tomu mít i nižší hodnotu na realitním trhu. Nároky na energetický standard se neustále zvyšují a síla izolace, kterou jsme zateplili například před 15 a více lety, již dnes s ohledem na současné ceny energie nemusí stačit.

5 Pěnový polystyren v konstrukcích po čase „mizí“

Tato pověra vznikla v začátcích užívání tohoto izolačního materiálu, protože stavebníci často nerespektovali jeho užitné vlastnosti. Pěnový polystyren odolává teplotám trvale se pohybujícím do 80 °C, ale neodolává působení organických rozpouštědel. Chybné použití pěnového polystyrenu pod černé či tmavě modré opakní (křemenné) sklo v prvních typech meziokenních vložek, stejně jako užití lepidel, která obsahovala organická rozpouštědla při položení hydroizolací, mělo za výsledek zmíněné "mizení". Při dodržení všech zásad týkající se správné aplikace je trvanlivost srovnatelná s trvanlivostí ostatních velmi odolných stavebních materiálů, tj. s předpokladem 100-200 let.

6 Po zateplení dům „nedýchá“

Netušíte co je dýcháním? To je třeba vlhkostní spolupráci vnější stěny s vnitřním vzduchem, ale v žádném případě dům stěnami nevětrá. Shodně jako zděná stavba nevětrá ani stěna dřevostavby, protože její konstrukce zahrnuje těsnou folii. K výměně vzduchu a tím i vlhkosti dochází více než z 95 % větráním okny, dveřmi nebo řízeným větráním, pomocí spár v konstrukcích a digestořemi.

Původně vlhký dům zateplení nespasí. Kdyžprosakuje do konstrukce zemní vlhkost nebo do ní zatéká, je potřeba nejprve odstranit příčinu problému
Autor: Shutterstock.com
7 Budu mít doma plísně

Kde se plísním daří nejlépe? Ve studených koutech nezateplených staveb, nebo tam, kde je velmi vysoká vnitřní vlhkost, protože se tam vůbec nevětrá. Taková místa najdete nejen ve starých domek, ale i novostavbách. Mohou za to tepelné mosty, na kterých kondenzují vodní páry na povrchu konstrukce. Tomu zabrání zateplení, které zaručí, že teplota na vnitřním povrchu obvodových stěn je vyšší, než teplota rosného bodu. V zateplených konstrukcích kondenzuje prakticky vždy méně vlhkosti než v konstrukcích nezateplených.

8 Zateplení zvládne každý

Přestože je o Češích známo, že jsou národem kutilů, ne každý to vlastními silami zvládne. Když se někdo do zateplení pustí sám, bez patřičných zkušeností a znalosti techniky, ne vždy výsledek odpovídá původnímu záměru. Nikdo také nezaručí životnost provedených prací. Opravy se pak vyšplhají třeba i na dvojnásobek původně zamýšlené investice.

9 Vyřeším vlhkost v domě

Další zažitý mýtus, díky kterému lidé zateplení nedoporučují. Fakt je, že původně vlhký dům zateplení nespasí. Jestliže prosakuje do konstrukce zemní vlhkost nebo do ní zatéká, je potřeba nejprve odstranit příčinu problému. Zateplením obvodových stěn sice snížíte kondenzace vodních par na vnitřním povrchu konstrukce, ale když je zdrojem vlhkosti vnější zdroj, jenom zateplení nepomůže.

10 Kombinací různých systémů ušetřím

Vzít si od různých systémů část se nevyplatí. Kombinací sice dům obložíte, ale nemůžete tušit, co to s ním do budoucna udělá a jaké bude mít zateplení vlastnosti. Nejrizikovější bývá trvanlivost takto sestavených systémů a jejich bezpečnost. Nízkou počáteční investici tak můžete v budoucnu třikrát přeplatit při opravách.