O svém bydlení bychom měli uvažovat pokud možno již v mladém věku. Potom máme možnost ještě v produktivním věku relativně lehce splácet vlastní hypoteční úvěr. Potřebujeme tedy dům především dnes s nízkými provozními náklady a dostupnou cenou.

Z ekomonického hlediska mají, co se týče energetických úspor energií, jednoznačně zelenou dřevostavby. Splnění zařazení do energetické třídy B je naprostým standardem mnoha dobře projektovaných a navržených dřevostaveb. Slovo mnoha zmiňujeme záměrně, protože zdaleka všechny typy nesplňují námi požadované vlastnosti. Jedna z úspěšných firem na našem trhu je společnost OVELOS.

Autor: Ovelos

OVELOS působí na Českém trhu již mnoho let a má s výstavbou dřevostaveb bohaté zkušenosti, což dokazuje okolo tisíce již realizovaných staveb touto technologií.

Autor: Ovelos

Největšími výhodami výstavby společnosti Ovelos je její naprostá variabilita podřizující se zejména individuálním přáním zákazníků, tvaru a orientaci stavební parcely, dále reálná a přístupná cena díla, ekologická šetrnost, a zejména energetická úspornost provozování domu. Díky těmto všem aspektům se společnosti opět daří vrátit se významně na český trh a zahajovat spolupráci s dalšími subjekty, ať už se jedná o oblast návrhů a architektonických řešení, nebo o samotnou realizaci výstavby. Více se dočtete na  webových stránkách společnosti www.ovelos.com

Variabilitě se absolutně nekladou meze. Přání zákazníka jsou vždy na prvním místě, pokud to technické a finanční možnosti klienta dovolí. Podle dosavadních zkušeností však nejekonomičtěji vychází přízemní dům, tzv. bungalov. 

„Největší výhodou dřevostaveb není rychlost výstavby, nýbrž zejména jejich energetická náročnost,“ tvrdí obchodní ředitel společnosti Ovelos.

I zde je třeba však dodržovat určitá pravidla, materiály musí splňovat předepsané normy. Společnost Ovelos proto řeší potřebu většiny materiálů centrálním nákupem, a to od francouzského obchodního řetězce BigMat, působícího na našem trhu prostřednictvím společnosti Stavimex Praha.

Co se zakázek týče, společnost Ovelos rozhodně nouzí netrpí, jak poznamenal obchodní ředitel: „Naše objemy rok od roku rostou.“

Autor: Ovelos

Dřevostavby jsou jednoznačně budoucnost pro bydlení. Splňují kritéria pro nízkonákladové bydlení, a navíc jsou moderní, ekologické.

Více na www.ovelos.cz