Pomáháme si různými „bazmeky“ a vlastními vylepšeními, která nám ulehčují práci. Původně provizorní řešení leckdy zůstávají natrvalo, aniž by nás to znepokojovalo. 506 kutilů odpovědělo v průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny a agentury STEM/MARK, jak přistupuje k rekonstrukcím a modernizacím bydlení.

„Udělátka“ vymýšlíme za pochodu

Speciální vychytávky se nejlépe vymýšlejí rovnou při akci. Přes 60 % kutilů se přiznalo, že častokrát využívají vlastní vynálezy. Nejvíce si pomáhají vlastnoručně zhotovenými kladkami, držáky, podpěrami, lešeními, či nástavci. Mnozí zlepšují i své pracovní nářadí, zejména takové, které zpřístupní špatně dosažitelná místa. Vymýšlejí např. zahnuté štětce pro natírání za roh, vlastní vzor válečku na malování, nebo „šmirglrukavici“. Najdou se i tací, kteří myslí na přírodu. „Zelení kutilové“ odchytávají dešťovou vodu a používají ji ke splachování nebo si na zahrádce budují vlastní větrnou mini elektrárnu.

Vysokoškoláci se cítí jako „ňoumové“

Své bydlení vylepšuje alespoň jednou ročně 61 % kutilů. Do modernizace či rekonstrukce se několikrát do roka pouští 37 % dotázaných. „I přesto, že se 15 procent kutilů vlastně ani nepovažuje za manuálně zručné, od vylepšování bydlení je to neodradí. Za šikovné se považuje více respondentů se základním vzděláním než vysokoškoláků,“ komentuje výsledky průzkumu Jitka Jechová z Raiffeisen stavební spořitelny. 

Dvakrát měř, jen se nepořež 

Kutilové jsou málo opatrní, nedávají pozor na sebe ani na své dílo. Téměř polovina respondentů zažila nějakou nepříjemnost při úpravách bydlení. Nedokázali zkrotit vodní živel – příliš velký proud, prasklé či omylem navrtané trubky, nebo průtrž mračen. Najdou se také koumáci, kteří skončili s ohořelými trenýrkami. Skoro všichni kutilové (86 %) už někdy čelili drobnějšímu nebo závažnějšímu zranění. Nejčastěji se odřeli, dostala se jim nečistota do očí nebo se o něco řízli.

Důležitý je výsledek

Ať už kutíme jen pro potěšení, nebo z nutnosti, není nám ukradené, jak bude konečný výsledek vypadat. „Více než polovina kutilů přiznává, že jim záleží na názoru ostatních lidí na to, jak bydlí. Pouze 5 procent dotázaných tvrdí, že je názor okolí vůbec nezajímá,“ doplňuje Jitka Jechová.

Jak se vyhnout provizorním řešením?

Své bydlení raději modernizujte od začátku naplno. Drobné nedostatky zvládnete odstranit svépomocí, ale rozsáhlejší rekonstrukci vyřešte chytře.