Novinka představuje rozšíření stropního systému Porotherm s vložkami MIAKO. Používají se stejné stropní trámy a stejná osová vzdálenost nosníků (500 a 625 mm). Záměr výrobce  je umožnit kombinovat oba stropy, to znamená využívat systémová řešení komínových výměn, balkónů, kolmých napojení apod. Nová řada se vyrábí pouze v jedné výšce a to 25 cm.

NEJEN NIŽŠÍ NÁKLADY

Výhody nového stropu jsou zřejmé. Vzhledem k vynechání vyztužení celoplošné nadbetonávky betonářskými sítěmi a zmenšení spotřeby betonu dochází zejména u staveb realizovaných svépomocí k výraznému snížení pracnosti a nákladů.

Autor: Wienerberger

Větší komfort při přípravě k betonáži a i během ní umožňuje fakt, že vložky jsou již po položení zcela pochozí, a to umožňuje volný pohyb bez nutnosti podlážek či fošen pro přenesení zatížení. Samotná betonáž je opět jednodušší – vedle menšího objemu betonu (30 %) není třeba hlídat výšku nadbetonávky – beton se stahuje přímo mezi vložkami. Tuto skutečnost ocení stavebník zejména při nadvýšení trámečků o 1/300 ls – betonáž mezi vložkami toto nadvýšení přesně kopíruje. Vítaná je pro stavebníka i možnost přerušení betonáže bez časového omezení již po probetonování žebra po celé jeho délce včetně uložení (každý probetonovaný trám působí samostatně). To stavitel ocení zejména při náhlé změně počasí (déšť, bouřky) či špatném odhadu potřebného množství betonu apod.

Autor: Wienerberger

VYŠŠÍ KOMFORT

Z výše popsaného je zřejmé, že na trhu se objevila zajímavá modifikace stropů, které svou jednoduchostí a cenou přesvědčí váhající, že „těžký“ strop se vyplatí – oproti časté variantě náhrady stropů pouhou konstrukcí střechy se zavěšenými podhledy nejen lépe stabilizuje z hlediska statiky, ale i z hlediska tepelné techniky a akustiky. Tím se podstatně zvýší pohoda v interiéru, a to zejména v letních měsících.