Mezinárodní spolupráce významně přispívá k vyšší spolehlivosti provozu, zvyšuje kvalitu dodávek elektřiny sdílením rezervních výkonů a umožňuje přeshraniční obchodování s elektřinou. V případě potřeby je také snazší uskutečnit havarijní výpomoc.

SPOJENÍ VÝCHODUA ZÁPADU

Po politických změnách v Evropě v roce 1989 zahájili energetici, technici i ekonomové na obou stranách železné opony přípravy na budoucí synchronní propojení přenosových soustav. Ty, které byly do té doby součástí uskupení východní Evropy MIR, se měly nyní začlenit do západní Evropy. Na podporu tohoto propojení vytvořila Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko v říjnu 1992 sdružení pod názvem CENTREL. Současně provozovatelé těchto přenosových soustav podepsali memorandum o spolupráci s organizací
UCPTE sdružující jejich protějšky ze západní Evropy. „Podmínkou synchronního propojení bylo splnění řady technických podmínek uvedených v Katalogu opatření. Energetické společnosti sdružené v CENTREL je úspěšně splnily za neuvěřitelně krátkou dobu tří let,“ vysvětluje Miroslav Vrba, místopředseda představenstva ČEPS, a.s.  

Autor: ENTSO-E

HISTORICKÝ OKAMŽIK
S Evropou jsme se definitivně propojili během pár vteřin poté, co dal dispečer do rozvodny Hradec příkaz: „Po kontrole fázovacích podmínek fázujte vedení 445 soustavy CENTREL k UCPTE.“ „Jednalo se o historický krok, který vedl k výrazné změně na elektrické mapě Evropy a předešel další ekonomické a politické kroky završené členstvím zemí visegrádského uskupení v Evropské unii,“ dodává Vrba.    

SPOLEHLIVOST I JISTOTA

Mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky je nevyhnutelná. Narůstající množství energie z obnovitelných zdrojů, které se vyznačují kolísavým způsobem výroby, může ohrožovat bezpečnost provozu. Propojování soustav, které bylo před 20 lety vnímáno jako pokrokové řešení, zahrnuje i četná rizika. Porucha v jedné síti se rychle rozšíří i do propojených soustav. Ke spolehlivosti dodávek, integraci obnovitelných zdrojů i podpoře evropských energetických a klimatických cílů přispívá ENTSO-E (The European Network of Transmission System Operators) – sdružení 41 evropských provozovatelů ve 34 zemích Evropy.