Z čeho se skládá světlovod

Každý světlovod se skládá se ze tří na sebe navazujících částí: kopule nebo čtvercového rámu s pevným zasklením umístěným ve střeše, pevného tubusu a difuzéru, rozptylujícího světlo do místnosti.

Světlovod se čtvercovým rámem s pevným zasklením firmy VELUX lze instalovat do jakékoli šikmé střechy se sklonem 15–60° s plochou i skládanou střešní krytinou. Dalším typem je světlovod určený pro ploché střechy se sklonem 0–15°. Ten je vybavený ve vrchní části akrylátovou nebo polykarbonátovou kopulí.

Autor: VELUX

Jak světlovod funguje

Konkrétní množství přivedeného světla závisí na počasí, roční době, sklonu střechy, orientaci ke světovým stranám, délce tubusu a počtu kolen. Optimální je umístit horní části světlovodu na nejvíce osluněnou část střechy, což je jih až západ. V případě samotného světlovodu záleží především na jeho průměru a výšce, v jaké je světlovod umístěn: větší průměr ve větší výšce osvětlí větší plochu.

Cesta světla nemusí být pouze přímá, tubus lze směrovat koleny, ideální je použití dvou kolen, která jsou již součástí základního balení. Tubus lze prodloužit a směrovat dalšími koleny až do délky 6 m, tím se však snižuje účinnost světlovodu. Účinnost světlovodu také zásadně ovlivňuje kvalita tubusu, respektive jeho vnitřní zrcadlová plocha. Povrch je tvořen silně reflexní vrstvou a musí být dokonale hladký. Odrazivost tubusů VELUX dosahuje až 98 %.

Nová generace světlovodů VELUX

Nová generace světlovodů VELUX navazuje na své úspěšné předchůdce a zároveň přichází s mnoha vylepšeními. Jedním z nich je čtvercový osazovací rám na střeše, který je vybavený samočisticí vrstvou. Díky ní je sklo čisté a nesnižuje se účinnost světlovodu. Světlo přivádí do interiéru pevný vysokoreflexní tubus. Obruba z čirého skla u stropního difuzéru zajišťuje rovnoměrnější rozptyl světla v pokoji a intenzivnější propojení vnitřního prostoru s exteriérem.

Hlavním benefitem Nové generace světlovodů VELUX je rychlá, snadná a bezpečná montáž díky řadě vylepšení, jako je systém Flexi-klik pro napojování jednotlivých dílů tubusu i pro vytvoření samotného průměru tubusu. Druhým prvkem zlepšujícím montáž je demontovatelné křídlo v horní části světlovodu, které umožňuje osadit celý tubus z venkovní strany střechy, pokud není v mezistřešním prostoru dostatek místa k pohybu či manipulaci. Dalším vylepšením je inovovaná hydroizolační a parotěsná fólie, která umožňuje snadné napojení na stávající parotěsnou fólii v konstrukci střechy.

Montáž světlovodu je rychlá a jednoduchá a nevyžaduje zásadní a náročný zásah do střešního pláště budovy, přesto svěřte montáž montážní firmě prověřené výrobcem. VELUX zajišťuje odbornost montážních firem prostřednictvím programu VELUX Team, která montážní firmy školí a certifikuje. Montáž certifikovanou firmou garantuje bezchybnost, její součástí je zajištění vodotěsnosti střešního pláště a odborné napojení parotěsné fólie. Navíc se zákazníkům prodlužuje záruka o dalších pět let, pokud využijí montáž firmou z VELUX Teamu.

Pro vyhledání proškolené montážní firmy nebo prodejce ve svém okolí použijte jednoduchý vyhledávač na stránkách velux.cz.

Autor: VELUX

Lepší rozptyl světla díky designu EdgeGlow

Do interiéru je světlo rovnoměrně rozptýleno kruhovým difuzérem (rozptylovačem světla), instalovaným ve vodorovném podhledu.

Akrylátový difuzér je osazený do plastového rámu a má na boční straně čirý pás akrylátového skla. Vytváří tak prostor pro nový rozptyl světla odrazem od lesklé bílé hrany rámečku. Do interiéru tak přivádí kombinaci rozptýleného a přímého denního světla.