Pozoruhodné je pak to, že k tomu mohou přispět i noviny, které čtete. Novinový papír odevzdaný do sběru, je totiž základem takřka neuvěřitelných vlastností vtělených do tepelné a akustické foukané izolace Climatizer Plus. Celulózová izolace se vyrábí za pomoci patentové technologie společnosti Ciur patřící v současné době k nejmodernějším svého druhu ve světovém měřítku. S izolací můžete bezpečně zateplit všechny konstrukce domu od podlahy až po střechu. Až 60% nákladů na vytápění můžete uspořit při zateplení stěn, stropu a podkroví nebo střechy.

Celulózová izolace Climatizer Plus pro izolaci od podlahy po střechu. Přírodní izolant se zárukou 20 let.
Autor: archiv Ciur

Sbírejte, bude vám teplo

Pro výrobu izolace Climatizer Plus je využíván starý novinový papír, který je ve velkých patentovaných centrifugách rozvlákněn. Za teploty 80°C pak proběhne impregnace jednotlivých celulózových vláken minerálními solemi: kyselinou boritou a síranem hořečnatým. Chemický pudr, tvořený touto nezávadnou potravinářskou chemií, je pak nataven na vlákno.

Climatizer Plus tak odolává plísním, biologickým škůdcům – myším, vosám apod. a také má dlouhodobou životnost. Co je ale potřeba zmínit na prvním místě, je jeho odolnost proti ohni! Například proti přímému plameni papírový izolant odolá až 30 minut, tedy v násobcích déle než některé tradiční materiály v tomto oboru.

Tepelná izolace stropu s celulózovou izolací Climatizer Plus. Bezpečné dlouhodobé řešení tepelné pohody domu.
Autor: archiv Ciur

Jak je to možné?

Krystalická voda obsažená v přísadách minerálních solí, použitých při výrobě izolace, se vlivem teploty uvolňuje a vytváří tzv. reakci náhlého zvlhnutí. K tomu se přidává pomalé odhořívání vlákniny – jev podobný jako u masivního dřeva, kdy zuhelnatělá vrstva brání rychlému odhoření.

Velká tepelná setrvačnost a užitečný piják

Nebudou to silná slova, když řekneme, že v titulku zmíněné vlastnosti jsou zcela unikátní. O co jde? Climatizer Plus dokáže hodně tepla zadržet a nepustit ho ven ani dovnitř.

Se zateplenou střechou nebo stropem s celulózovou izolací Climatizer Plus možná úspora až 35% na vytápění domácnosti.
Autor: archiv Ciur

Má totiž vysokou měrnou tepelnou kapacitu: cd = 1919 až 2142 J/kg.K, což je 2x více než u minerální izolace nebo polystyrenu. Stejně tak to platí i opačně: schopnost zadržet teplo a nepropustit jej ven v zimních měsících je podobná a také nemá konkurenci. V praxi to například znamená, že vrstva tepelné izolace funguje tak, že vydrží nahřívání sluníčkem celý letní den, energii akumuluje a nepropustí teplo dovnitř.

Jako „užitečný piják“ se pak dá charakterizovat schopnost celulózové izolace pracovat s vlhkostí. Když je v interiéru příliš vlhko, dokáže stav regulovat tím, že část vlhkosti pojme do své struktury. Jakmile se situace obrátí, vypouští Climatizer Plus vlhkost zpět do ovzduší. Udržuje se tak nejenom stálé a příjemné, ale i zdraví prospěšné mikroklima. Zajímavě funguje tato schopnost celulózových vláken při eliminaci tepelných mostů a vlhnutí stavební konstrukce. Pokud se například v některém ze spojů vyskytne rosení (rosný bod, občasné hromadění vlhkosti, vlhké zdi apod.) celulóza vlhkost vstřebá a podobně jako piják distribuuje dál. Místo tak zůstává suché, vlhkost prakticky zanikne tím, že se „roztáhne“ do velké plochy a po změně klimatických podmínek se ztratí způsobem, jaký byl popsán výše. Vlhkost tedy nezůstává v místě, spoje nerezaví, netrouchniví a nestávají se podhoubím pro plísně a dřevomorku.

Pokud půdní prostor již není pochozí, pak se aplikace celulózové izolace Climatizer Plus realizuje na volno přímo na původní konstrukci.
Autor: archiv Ciur

Pro vnoučata

Pokud budou vaše vnoučata nebo spíš jejich děti bourat, přestavovat nebo něco měnit, nemusí Climatizer Plus vyhazovat. Mohou jej použít jako hnojivo pod jahody nebo jinam do záhonu. Jde totiž nejenom o ekologicky nezávadný výrobek, ale i o výrobek ekologicky prospěšný. Climatizer Plus je zároveň součástí širšího systému COMPRI, který dále rozšiřuje možnosti v oblasti izolačních technologií. 

Pokud tedy čtete Blesk i v tištěné formě, odneste po přečtení do sběrných surovin a postavte se do fronty na Climatizer Plus (postup může být i opačný), ať uděláte pravnoučatům radost.

Autor: CIUR

www.vseproizolace.cz