Už 25. května 2018 začne platit takzvaný General Data Protection Regulation (GDPR). Nový právní rámec na ochranu osobních údajů vznikl proto, aby maximálně hájil práva občanů Evropské Unie proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, řadě lidí ale už teď dělá těžkou hlavu.

Nařízení přináší mnoho práv osobám, jejichž osobní údaje jsou sbírány a uchovávány.

„Jedná se například o právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz v případě, že přestane existovat právní důvod zpracování osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,“ popisuje Ondřej Preuss z webu Dostupnyadvokat.cz. Vše by mělo mít upravený postup a systém. Jinak hrozí vysoké pokuty!

SVJ i BD mohou nadále využívat své databáze kontaktů, je ale třeba je řádně zabezpečit

Podnikatelé často nebudou moci využívat své pracně sestavené databáze kontaktů, protože souhlas s takovým využíváním, který dříve obdrželi, podle nové úpravy neobstojí. To družstva ani společenství vlastníků netrápí. SVJ a BD sice takové databáze také vytváří, ale souhlas většinou nepotřebují, protože povinnost seznamy vytvářet jim ukládá zákon. Konkrétně jde o vedení seznamu členů a nájemníků, evidenci dlužníků apod.

Veškerá data by správce měl ukládat v bezpečném prostředí. Na zabezpečeném serveru. Nejlepší služby v tomto směru nabízí portál www.sousede.cz, který je pravidelně auditován a provozován pod zabezpečenou doménou.

„Jedná se o bezplatný portál určený právě pro SVJ a BD. Zdarma navíc poskytuje poradenství a celou řadu odborných přednášek a doporučení, které uživatelé naleznou v uzavřené skupině pro předsedy,“ říká Jan Makovič z webu Sousedé.cz.

O aktualitách informuje Úřad pro ochranu osobních údajů

Je teď předčasné novou úpravu a její fungování hodnotit, ale je jisté je, že přinese hodně práce. O povinnostech podle GDPR pravidelně informuje také Úřad pro ochranu osobních údajů na svých internetových stránkách.

Článek vznikl ve spolupráci s Dostupnyadvokat.cz a celé jeho znění naleznete na Magazin.sousede.cz