„Zima od země“ v pokoji nebo nepříjemně studené kachličky v koupelně nad nevytápěnou garáží, jsou příklady toho, co by nemělo nastat ve správně navrženém domě. Je nutné zaručit minimální nebo raději komfortní povrchovou teplotu nášlapné vrstvy a její časovou stabilizaci. Zvláštní důraz bychom měli klást na podlahy nad sklepy či garážemi, ale i na všechny ostatní podlahy podle druhu provozu a přání obyvatel daného domu.

Nad akustikou v interiéru je dobré se zamyslet již při navrhování konstrukce budovy. Úpravy ve chvíli, kdy je podlaha už hotová a budova obydlená, bývají finančně velmi nákladné.

Funkční vrstvy podlahy

Je důležité si uvědomit, co od podlahy očekáváme. Když necháme estetické požadavky stranou a řešíme technické parametry, máme většinou tyto otázky: Bude podlaha zabezpečovat akustiku i teplo? Jaké bude zatížení podlahy? Jakou použít technologii? Zvláště při rekonstrukcích musíme respektovat technologické limity a návaznosti na ostatní konstrukce.

Jedním z příkladů velmi efektivní a přitom často opomíjené podlahy, kterou je potřeba zaizolovat, je podlaha na půdě. A to zejména tehdy, když půda není určena k bydlení, ale používáme ji pouze občas.

Teplo stoupá vzhůru a v případě nezateplené podlahy se hromadí v půdním prostoru. Pokud tento prostor využíváme k bydlení, máme izolaci ve střešní rovině a není nutné podlahu půdy izolovat. Pokud ale půdu nevyužíváme, nebo nám slouží pouze jako sklad běžně nepoužívaných věcí, měli bychom tuto podlahu dostatečně odizolovat.

Úsporným řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je kombinace minerální vlny s pěnovým polystyrenem. Systém Isover STEPcross využívá pevnosti EPS trámců s výplní z paropropustných desek z minerálních vláken. Dalšími výhodami jsou jednoduchá aplikace bez tepelných mostů, minimální přitížení stropu a cena systému.

Na parotěsnou zábranu se připraví nosná část z tvrzeného pěnového polystyrenu a vzájemně se slepí PUR lepidlem. Do tohoto roštu se následně klade minerální tepelná izolace, která se na závěr přiklopí pochozími OSB deskami, které se šroubují do montážního prkna lepeného na EPS rošt.
Autor: Saint-Gobain Construction Products CZ

Každá vrstva podlahy má svoji jedinečnou funkci. Podlaha musí být sladěná jako celek, určující je tedy druh provozu a účel místnosti. Přehled skladeb podlahových konstrukcí včetně obrazových montážních návodů je součástí příručky Izolace podlah, která je k dispozici ke stažení na stránkách www.isover.cz nebo v tištěné podobě zdarma na vyžádání na info@isover.cz.

Titulní strana publikace Izolace podlah ISOVER
Autor: Saint-Gobain Construction Products CZ