Většinou se sankce pohybují od 100 do 1000 Kč. Ve správním řízení ale můžete za psa bez vodítka dostat až 50 000 Kč, za znečištění veřejného prostranství exkrementy až 20 000 Kč a za neevidovaného hafíka až 30 000 Kč. »Pravidla« se však město od města a obec od obce liší.


Nezapomeňte přihlásit svého čtyřnohého přítele do naší soutěže nejPes. Učinit tak můžete do 2. dubna. Vyhrát můžete skvělých 80 tisíc korun!

Přihlaste se do soutěže ZDE>>


Chomutov a Most

■ Až 1000 Kč za nepřihlášení psa, volné pobíhání psů, znečištění veřejného prostranství.

■ Až 5000 Kč, pokud se prohřešky opakují a řeší je přestupková komise.

Karlovy Vary

■ Až 1000 Kč za nepřihlášení psa, jeho volné pobíhání, znečištění veřejného prostranství psími exkrementy, není-li pes očipován.

Tachov

■ Až 1000 Kč za nepřihlášení psa nebo nemá-li na obojku registrační známku.

■ 200 až 500 Kč za volné pobíhání psů a znečišťování prostranství psem.

Plzeň

■ Až 1000 Kč za nepřihlášení a neočipování psa.

■ Nejčastěji 200 až 300 Kč za volné pobíhání psů a za znečišťování prostranství psem.

Kladno

 ■ Až 1000 Kč za nepřihlášení psa, volné pobíhání psů, znečištění veřejného prostranství.

Praha

■ 1000 Kč za neoznačení psa čipem nebo tetováním, za neodstranění exkrementů.

 ■ 1500 Kč základní poplatek za psa, v případě nezaplacení se zvyšuje až na trojnásobek.

Strakonice

■ Až 30 000 Kč za nepřihlášení psa, za volné pobíhání psů.

■ Až 20 000 Kč za znečištění veřejného prostranství.

České Budějovice

■ Až 1000 Kč za nepřihlášeného psa, za volné pobíhání psů, za znečištění veřejného prostranství, za neočipovaného psa.


 Nezapomeňte přihlásit svého čtyřnohého přítele do naší soutěže nejPes. Učinit tak můžete do 2. dubna. Vyhrát můžete skvělých 80 tisíc korun!

Přihlaste se do soutěže ZDE>>


Jihlava

■ Až 1000 Kč za volné pobíhání psů a neuklizení exkrementů.

■ Až 30 000 Kč za nepřihlášení psa, řeší se ve správním řízení.

Brno

■ Až 1000 Kč za venčení psa bez vodítka a náhubku mimo k tomu vyhrazená místa, za znečištění veřejného prostranství.

■ + trojnásobek poplatku za psa zaplatíte, když psa nepřihlásíte.

Zlín

■ Až 1000 Kč za nepřihlášení, volné pobíhání psů a znečištění prostranství.

■ Až 4000 Kč v urychleném příkazním řízení při opakovaných napomenutí.

Olomouc

■ Až 1000 Kč za volné pobíhání psů, kde to není povoleno, a za neodklizení výkalů.

■ Až 4500 Kč za nepřihlášení psa nebo nezaplacení poplatku.

Ostrava

■ Až 50 000 Kč za nepřihlášení psa.

■ 1000 Kč, pokud nemá pes čip, volně pobíhá a znečišťuje prostranství a zaplatí na místě.

■ Až 20 000 Kč, řeší-li se přestupky ve správním řízení.

Pardubice

■ Až 1000 Kč za nepřihlášení psa, volné pobíhání a neuklizení výkalů.

Hradec Králové

■ Až 1000 Kč za nepřihlášení psa, volné pobíhání psů, znečištění veřejného prostranství.

Liberec

■ Až 1000 Kč za volné pobíhání psů a neuklizení výkalů.

Ústí nad Labem

■ Až 1000 Kč za nepřihlášení psa, neočipování, volné pobíhání psů, znečišťování prostranství.

Advokát Jan Černý upozorňuje

■ Když pes uteče a napadne člověka, je případ posuzován jako ublížení na zdraví z nedbalosti. V přestupkovém řízení vás čeká pokuta 3000 Kč. Může být ale ohodnocen jako trestný čin, kdy hrozí až 2 roky vězení.

■ Pokud pes zaviní dopravní nehodu, prokáže se příčinná souvislost mezi ní a psem, tak majitel zodpovídá za vzniklou škodu a musí počítat s tím, že po něm bude náhrada požadována.

■ V případě napadení jiného psa musí majitel uhradit náklady léčení, vzniklou škodu.

■ Pokutu až 10 000 Kč můžete dostat od mysliveckého sdružení, když váš pes, i kdyby byl na vodítku, vyplaší zvěř.

■ Za psa, který volně pobíhá v honitbě (les, louka), můžete dostat pokutu až 30 000 Kč.

■ Sankci nemusí vždy hradit majitel, ale osoba, která si psa půjčila.


Nezapomeňte přihlásit svého čtyřnohého přítele do naší soutěže nejPes. Učinit tak můžete do 2. dubna. Vyhrát můžete skvělých 80 tisíc korun!

Přihlaste se do soutěže ZDE>>