Kde nakupovat?

Nákup zábavní pyrotechniky se musí řídit přísnými pravidly. Nikdy bychom neměli pyrotechniku pořizovat od stánkařů nebo pouličních prodejců. Její původ lze velmi těžko ověřit, často navíc chybí návod k použití v češtině. Ten je další nezbytností, bez které bychom zboží v žádném případě neměli nakupovat. Důležitý je také nepoškozený obal s označením třídy nebezpečnosti a jménem výrobce a dovozce produktu. Samozřejmostí by měl být profesionální personál, který zodpoví veškeré dotazy zákazníka.

Jak pyrotechniku skladovat?

Ohňostroje musí být skladovány zásadně v suchu a chladnu, nikdy ne poblíže zdrojů tepla, jako jsou kamna, topení nebo krb. Musí být také uloženy mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob. Výrobky, které jste zakoupili, nikdy dále neupravujte ani "nezdokonalujte", je to životu nebezpečné.

Jak postupovat při odpalování?

Pravidlem číslo jedna je, že ohňotroj nikdy neodpalujeme v podnapilém stavu. Alkohol totiž zpomaluje reakce a snižuje schopnost vnímat nebezpečí, což může být ve spojitosti s výbušninami a otevřeným ohněm velmi nebezpečná kombinace. Další hloupostí, které se určitě vyvarujte, je mířit rachejtlemi na sebe nebo lidi ve svém okolí. Oňostroj během odpalu nikdy nedržte v ruce, riskujete vážné zranění. Rachejtle odpalujte na prostranství bez stromů a elektrického vedení  a nikdy v blízkosti budov. Při odpalování byste měli mít poblíže někoho, kdo je schopen v případě nehody poskytnout pomoc. Pokud pyrotechnika selže, nikdy ji znovu nezapalujte. Nechte ji po dobu minimálně 20 minut vychladnout a poté zlikvidujte dle pokynů na přiloženém návodu k použití.

Se silvestrovskými ohňostroji můžete zažít spoustu legrace. Dbejte však na to, abyste se pří ní nikomu nic nestalo!

Fotogalerie
5 fotografií