O problematice se Mathias de Lattre dozvěděl asi před třemi lety, kdy mu kamarád pověděl o tom, jaké utrpení prožívají lovečtí chrti na jihu Evropy. Protože se ho toto témo dotklo, rozhodl se ubohým psům pomoci. 

Většina psů, které jsou na fotografiích, byla zubožená, hladová a v mnoha případech týraná. Důvodem, proč se jich původní majitelé chtěli zbavit bylo to, že při lovecké sezóně nebyli dostatečně úspěšní, anebo už sezóna skončila, takže se stali nepotřebnými. 

Proto Mathias de Lattre ukázat krásu těchto něžných tvorů pomocí fotografií, kde jsou psi u nových majitelů, kteří o ně pečují a dávají jim lásku a něhu, které se jim do té doby nedostávalo. Tyto smutné osudy bohužel nejsou ojedinělé.

V soutěži nejPes 2015 se setkáváme také s pohnutými životními příběhy pejsků, kteří ale měli to štěstí, že se dostali do dobrých rukou. Pokud je chcete podpořit, můžete od dnešního dne hlasovat na stránce http://hobby.blesk.cz/soutez/nejpes/2015/. Nebo pokud se chcete i vy podělit o osud vašeho čtyřnohého mazlíčka, neváhejte se přihlásit do soutěže do pondělí 23. března do 12:00.