Aby vaše práce nepřišla záhy vniveč, nejprve vytvořte základy.

Co budete potřebovat:

* tvarovky (svahovky)
* beton
* písek na dosypání
* drenážní hadice
* lopatu, krumpáč
* gumovou paličku
* vibrační měch nebo dusadlo
* dlouhou lať pro úpravu směru a sklonu
* prkna (dřevěné desky)

Jak na to:

Výkop pro svahové tvarovky by měl být asi o 30 cm širší, než je šířka samotné tvarovky. Abyste zabránili opětovnému sesuvu půdy do výkopu, zakryjte svah prkny, případně dřevěnými deskami, které postupně při budování svahu odstraňujte. „Jako základ pro svahové tvárnice použijte pás ze zavadlého betonu šířky do 70 cm a výšky 10 až 20 cm. V případě málo nosného podloží vyztužte beton betonářskou ocelí,“ upřesňuje Jan Hruška z firmy Hornbach.

1. Na takto připravený základ tvarovky rovnou ukládejte, případně první řadu můžete uložit do slabé vrstvy betonu (cca 10 cm). Při ukládání do betonové vrstvy tvarovky lehce poklepejte gumovým kladívkem a kontrolujte, aby na základu seděly vodorovně.

Náš tip: Zvolte hloubku základu tak, aby první řada tvarovek byla do poloviny zakrytá zeminou a betonový základ nevyčníval.

Zpevnění svahu pomocí tvarovek
Autor: Honbach

2. Pomocí provázku si označte první řadu, pak docílíte stejnoměrného usazení tvarovek. Vzdálenost mezi jednotlivými tvarovkami je daná jejich druhem a velikostí, některé mohou být blízko sebe, a jiné zase s rozestupy například 25 až 35 cm.

Náš tip: Použijte slabou drenážní hadici o průměru 50 nebo 65 mm, kterou uložte za první řadu tvarovek do štěrkového lože - tím usnadníte odvod vody a zabráníte narušování stability svahu mrazem.

 

Zpevnění svahu pomocí tvarovek
Autor: Honbach

3. Druhou řadu tvarovek ukládejte na mezery předcházející řady, tak aby se tvarovky překrývaly. Sklon svahu vytvoříte posunutím tvarovky dozadu, důležité je dodržovat stále stejný odstup i v následujících řadách, pro udržení požadovaného sklonu svahu.

 

Náš tip: Po uložení maximálně 3 řad na sebe zasypávejte zadní prostor stěny hrubým pískem, případně štěrkopískem, který slouží zároveň jako drenážní vrstva pro odvod vody.

Zpevnění svahu pomocí tvarovek
Autor: Honbach

4. Zásypový materiál nanášejte po vrstvách maximálně 30 cm a každou vrstvu dokonale udusejte, protože další řady tvarovek leží na tomto materiálu a zásyp musí být dostatečně pevný a únosný.

Náš tip: Jako zásypový materiál můžete použít původní zeminu, pokud je dobře propouští vodu. Přední stranu tvarovek posléze zasypte vhodnou zeminou podporující růst rostlin vhodných k osázení svahu.
Takto postupujte i v následujících řadách, až dosáhnete požadované výšky svahu. Nakonec do každé tvarovky nasypte zeminu a zasaďte rostliny.

 

Zpevnění svahu pomocí tvarovek
Autor: Honbach

Zdroj: foto a kresby: Hornbach