Jak to funguje? Kompostování napodobuje biologické pochody, které probíhají v půdě. Říká se jim humifikace a jde o rozložení mrtvé organické hmoty rostlinného a živočišného původu na humus neboli prsť, nejúrodnější a přirozeně prohnojenou zeminu.

Humifikační pochody však potřebují čas, a ten kompostér značně zkracuje. V rámci svých čtyř stěn totiž připraví maximálně vhodné podmínky, čímž značně uspíší celý proces. Je konstruován tak, aby mikroorganismy a bezobratlí živočichové, kteří jsou součástí humifikace, mohli co nejsnáze a nejúčinněji pracovat. Díky tomu vznikne kvalitní prsť podstatně dřív než přirozeným rozkladem.

Co patří do kompostéru?

  • Posekaná tráva, plevel, drny, listí, popel ze dřeva, větve, piliny, hobliny, kůra a další zahradní odpad
  • Zbytky ovoce, zeleniny a pečiva, kávová sedlina, použité pytlíky od čaje, skořápky z vajec a ořechů
  • Hnůj, močůvka, peří, chlupy, vlasy
  • Lepenka, papírové kapesníky, ubrousky

 

Co do kompostéru rozhodně nepatří

  • Kosti, odřezky masa, kůže, stolní oleje a tuky
  • Rostliny napadené chorobami, větve z tújí, pecky a slupky z tropického ovoce
  • Popel z uhlí a cigaret
  • Exkrementy masožravých zvířat a lidské, pleny
  • Plasty, sklo, kov, barvy a ředidla, chemicky ošetřené materiály, potištěný papír

 

Jak správně kompostovat

Vychází se ze dvou skupin odpadu: měkký a vlhký zelený odpad (tráva, zbytky zeleniny a ovoce) je bohatý na dusík, suchý a tvrdý hnědý odpad (větve, papír) zase na uhlík. Na spodek kompostu založíte vzdušnou vrstvu hnědého odpadu asi do výše 15 cm. Ten umožní provzdušnění a odtékání přebytečné vody. Na ni přijde tenčí vrstva zelená, vysoká asi 5-7 cm. Jestliže chcete proces kompostování urychlit, zpracujte větve v drtiči nebo štěpkovači.

Kompost by měl mít pestré složení, dostatek vláhy (občas nutno zalít, aby byl vlhký) a vzduchu (aspoň jednou měsíčně promíchat „hnědé“ se „zeleným“). Jestliže jste ho správně založili, začne se do dvou dnů zahřívat činností mikroorganismů. Horká fáze dosahuje teploty více než 50 °C a trvá řádově dny až týdny. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, při níž se likvidují zárodky chorob. Po tu dobu musíte kompost zásobovat dalším materiálem, protože bude tlením sesedat. Jestliže se hmota správně nezahřívá, je třeba ji zalít nebo přidat materiál. Tlení urychlí zralý kompost, případně chlévský hnůj.

Kompostovací silo S 650 – varianta bez horního víka pro příznivce klasického kompostování
Autor: Archiv firem

Jaký kompostér vybrat

Kompostovat lze v kompostovacích boxech či kompostérech. Minimální objem má být minimálně 0,5 m3, aby došlo k dostatečnému prohřátí celého objemu, a tím likvidaci škůdců. Podmínkou je dobrý přístup, abyste mohli kompost překopávat a snadno vyvážet kolečkem. Daří se mu v polostínu, přímé slunce ho příliš vysušuje.

Jaký kompostér byste měli vybrat? Ideálně kvalitní, vyrobený z vysokohustotního polyetylenu. Ten totiž nejlépe odolává mrazu a nekroutí se na sluníčku. „Běžně poskytovaná záruka našich kompostérů je sedm let, ale jejich výdrž může být klidně i dvojnásobná. Svědčí o tom fakt, že nezaznamenáváme v této komoditě téměř žádné reklamace,“ konstatuje Jan Elšík, specialista společnosti Mountfield.

Pevný a kompaktní kompostér K 390 pojme až 400 litrů biomasy
Autor: Archiv firem

Šikovný je také otočný ventil, kterým můžete regulovat přívod vzduchu, a tím podle potřeby určovat rychlost rozkladu. Na tvaru kompostéru nezáleží, kvůli působení vzduchu jsou však důležité ventilační otvory na všech stranách a horní odklápěcí víko pro rychlé doplnění dalšího odpadu. Praktická boční dvířka pak umožňují snadné odebírání hotového humusu.

Při správném postupu získáte v kompostéru čerstvý kompost už za 2 měsíce. A jestliže si počkáte až rok, bude výsledkem vyzrálá prsť, vonící po lesní půdě.