K zažádání o dotaci pak vyzývají občany krajské úřady a druhá vlna výzev právě začíná. Už 5. září budou spuštěny kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, 4. října bude následovat kraj Středočeský a koncem října kraje Ústecký, Liberecký, Jihočeský a Pardubický. Do konce roku by pak měly kotlíkové dotace vyhlásit i další kraje ČR.

Pokud doma topíte nevyhovujícím kotlem (obvykle jde o modely z roku 2005 a starší), chopte se své šance! Prostředky na dotace budou omezené a nedostane se na všechny, tak neváhejte – určitě nepůjde o zbytečné náklady, nová legislativa by vás k výměně topného zařízení stejně za pár let donutila.

Kotlíkové dotace: Fakta a čísla

Kotlíkové dotace jsou podporované z evropských fondů. Díky podpoře Operačního programu Životní prostředí by tak v letech 2014 – 2020 mělo být krajskými úřady rozděleno přímo do jednotlivých domácností 9 mld. Kč. Během první výzvy z celkem tří plánovaných už bylo podpořeno okolo 25 000 domácností, do kterých se přerozdělily celkem 3 mld. Kč. S vyhlášením druhé výzvy se počítá letos na podzim.

Díky kotlíkovým dotacím můžete získat zpět až 80 % uznatelných nákladů na výměnu starého, neekologického kotle na pevná paliva za modernější systém vytápění. Jestliže navíc spadáte do jedné z prioritních oblastí, kde je nejvyšší stupeň znečištění ovzduší v republice, podpora se zvýší o dalších 7 500 Kč. Výše dotace se liší podle typu pořizovaného zařízení (viz přiložená tabulka), maximálně může dosáhnout 127 500 Kč.

Čím můžete starý kotel nahradit?

 • Moderním kotlem na tuhá paliva
 • Kondenzačním kotlem na plynná paliva
 • Tepelným čerpadlem

Zdroj vytápění musí splňovat dotační požadavky. Patří k nim například tzv. směrnice o ekodesignu, což jsou velice přísné požadavky na kvalitu a účinnost kotlů. Na trhu je momentálně splňují jen ty nejlepší, nejúčinnější a nejvíce ekologické kotle. Patří k nim i všechny kotle z nabídky společnosti Mountfield. Můžete vybrat buď kotel dřevozplynující (Integra) nebo peletový (Biopack ES/EX). Oba patří do nejvyšší emisní třídy 5, takže jsou mimořádně efektivní. Mají účinnost až 91,8 % (Integra), resp. 91,2 % (Biopack).

Na co všechno lze čerpat peníze z kotlíkové dotace?

Do uznatelných neboli způsobilých nákladů, se kterými Vám kotlíková dotace pomůže, patří náklady na koupi kotle i stavební práce a služby bezprostředně související s jeho instalací. To zahrnuje:

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Pořízení zdroje vytápění (kotle) a jeho instalaci v rodinném domě
 • Vlastní stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva
 • Stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace při uvedení do trvalého provozu.

Dřevozplynující kotel Integra (vlevo) má spalovací komor s dvojitou stěnou a vyzdívkou z kvalitního šamotu s příměsí hliníkových vláken a velký přikládací prostor (až 120 l). K jeho přednostem patří plně elektronické ovládání, regulace primárního i sekundárního vzduchu, odtahový ventilátor v kouřovodu, integrovaná chladicí smyčka a speciální čidla proti přehřátí. Vejdou se do něj polena dlouhá až 50 cm. Kompaktní peletový kotel Biopack ES/EX má konstrukci s integrovaným zásobníkem (až 100 l) a protipožární ochranu s bezpečnostními senzory. Je vybaven špičkovou italskou elektronikou, zjednodušující ovládání: zapalování, provoz a vypnutí kotle jsou automatické. Model Biopack EX je navíc vybaven ekvitermní regulací a nabízí samočištění hořáku a spalovacích cest.
Autor: Moutfield

Můžete o kotlíkovou dotaci žádat právě vy?

Abyste mohli o dotaci ve Vašem kraji požádat, musíte splňovat následující předpoklady:

 1. Jste fyzická osoba, která vlastní nebo spoluvlastní nemovitost určenou k bydlení, jíž se výměna kotle týká.
 2. Váš rodinný dům je vytápěn především kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1 nebo 2. Podporována není výměna kotle na biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu, tedy kombinovaný.
 3. Od roku 2009 jste nevyužili žádnou podporu na pořízení tepelného zdroje z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a ministerstvo životního prostředí). 

Kdy a kde o kotlíkovou dotaci zažádat?

O dotaci můžete zažádat na Vašem krajském úřadě poté, co vyhlásí příslušnou výzvu pro občany. Vyhlášení druhé výzvy pro příjem žádostí o dotaci se očekává na podzim roku 2017. Co dělat, abyste ji nepropásli? Musíte sledovat aktuální dění: na internetu, v médiích, ale nejlépe na úřadech samotných. Ty totiž mají právo stanovit si vlastní podmínky, proto se informujte na jejich webových stránkách, vývěskách, telefonicky či osobně u příslušného pracovníka úřadu.

Co musíte udělat, abyste kotlíkovou dotaci opravdu získali?

Projdeme tu cestu s Vámi krok za krokem… Ze všeho nejdřív si najděte webové stránky příslušného úřadu. Velká část krajů totiž bude přijímat žádosti pouze elektronicky přes vlastní dotační portály. Pokud dáváte přednost papíru a úřad bude přijímat i vyplněné předtištěné formuláře, vezměte si rovnou raději dvě kopie, ať se nemusíte vracet, když něco napíšete omylem špatně. Nezapomeňte, že pokud má nemovitost více spoluvlastníků, je třeba písemný souhlas všech zúčastněných.

Že máte na dotaci nárok, prokazujete fotografií starého kotle, který musí být napojený na otopnou soustavu. Fotodokumentaci přidáte jako přílohu k žádosti. Musíte také uvést typ starého kotle (odhořívací, prohořívací apod.), materiál, z něhož je vyroben (ocel, litina) a výkon. A ještě dodáte prohlášení o funkčnosti a používaném palivu či palivech, případně další dokumenty, které může požadovat krajský úřad. Nezapomeňte žádost podepsat! Bez vlastnoručního podpisu žadatele bude vyřazena.

Pak už nezbývá než počkat na rozhodnutí krajského úřadu. Až Vám přijde kladné vyrozumění o poskytnutí dotace, pusťte se do výměny kotle, případně nové otopné soustavy. Nečekejte ale peníze předem. Ty dostanete až poté, co doložíte faktury a další náležitosti ohledně nákupu a instalace nového kotle, znehodnocení a doložení likvidace starého kotle.

Hotovo? Předložte veškeré účetní doklady související s výměnou kotle krajskému úřadu. A pak už jen zbývá kontrolovat účet v bance a čekat, až se vám vrátí většina vložených investic.

Přijde vám celý proces příliš složitý? Existují agentury, které vám za poplatek ušetří práci a kotlíkovou dotaci vyřídí za vás. A pokud si koupíte jeden z kotlů na tuhá paliva z nabídky Mountfieldu, dostanete slevu 30 % na tuto službu u společnosti Consultora.