Středa 30. září 2020
Svátek slaví Jeroným, zítra Igor
Oblačno, déšť 15°C

Pravidla

Pravidla soutěže Kočka Česka 2016

 

 („pravidla“)

Soutěž Kočka Česka 2016, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 25. 10. 2016 do 20. 12. 2016 na internetových stránkách www.blesk.cz. Soutěží se s digitálními fotografiemi koček. Soutěž je určena soutěžícím starším 18 let.

 

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem SMS hlasování je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografie své kočky. Každý soutěžící smí přihlásit max. 5 koček, přičemž každá kočka bude mít vlastní profil. Každá kočka smí soutěžit pouze s jedním profilem, kde může být vložena pouze 1 soutěžní fotografie. Přihlašovat lze jen žijící kočky, a tato podmínka se vztahuje ke dni přihlášení kočky do soutěže. Odesláním první fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem/sídlem v České republice a občané Slovenska, dlouhodobě pobývající na území některého z krajů České republiky. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel. Soutěžící, v případě fyzických osob, musí být starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

 

Fotografie lze přihlašovat do 14 kategorií, které jsou rozděleny dle krajů. Rozhodující pro určení kraje je místo, kde kočka se svým majitelem žije, nejčastěji je kraj shodný s krajem trvalého bydliště, ale není to podmínkou.

 

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

 

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

f) je majitelem kočky zobrazené na soutěžní fotografii nebo má kočku v dlouhodobé péči a je oprávněn ji do soutěže přihlásit (v případě útulků apod.)

 

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla užitého při účasti v soutěži pro zasílání obchodních sdělení Provozovatele nebo jiných osob. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

 

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

 

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve čtyřech fázích – přihlašování, krajské internetové hlasování, krajské SMS hlasování a celorepublikové finálové SMS hlasování. Z internetového hlasování postoupí do krajského SMS hlasování z každého kraje 15 fotografií koček s nejvyšším počtem internetových hlasů. Cenu obdrží za každou kategorii vždy tři soutěžící, jejichž fotografie dostaly v SMS hlasování nejvíce hlasů. První tři vítězové krajských kol pak postupují do celorepublikového SMS finále, v němž tři kočky s nejvyšším počtem hlasů obdrží finálové ceny a diplom pro svoji kočku nebo kocoura. První a druhá finanční cena podléhá zdanění.

 

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením první soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil.

 

Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.blesk.cz. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést jméno své kočky, její rasu, věk, jméno majitele a krátký popis/příběh. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

 

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: od 25. 10. 2016, 8:00 do 21. 11. 2016 12:00

Krajské internetové hlasování: od 7. 11. 2016, 12:00 do 21. 11. 2016 12:00

Krajské SMS hlasování: od 22. 11. 2016, 12:00 do 28. 11. 2016 12:00

Finálové SMS hlasování: od 29. 11. 2016, 12:00 do 02. 12. 2016 12:00

Vyhodnocení: do 20. 12. 2016

 

V období určeném pro přihlašování fotografií a internetové hlasování budou mít všichni návštěvníci stránek možnost topovat fotografie svých oblíbenců dle vlastních preferencí, tedy posunout fotky do speciálního boxu určeného pro topování. Tvar SMS je  VIP(mezera)XX  (místo XX dosaďte číslo předmětné fotografie). Topování fotografií nemá na výhru v soutěži žádný vliv. Cena jedné topovací SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 15 je 15 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory.

 

V období určeném pro přihlašování a internetové hlasování si soutěžící může aktivovat Foto+, který obsahuje možnost nahrát až 15 doplňkových nesoutěžních fotek, měnit hlavní fotografii do konce období určeného pro přihlašování dle shora uvedeného harmonogramu a přidat ke své fotografii barevné rámování. Foto+ bude účinné nejdéle 5 min. od doručení zpětné SMS. Aktivace Foto+ nemá na výhru v soutěži žádný vliv. Tvar SMS je FOTO(mezera)XX, místo XX vždy dosaďte ID fotografie. Cena jedné SMS zprávy pro aktivaci Foto+ odeslané na číslo 900 99 30 je 30 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory.

 

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.blesk.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

 

Hlasování je omezeno na 10 hlasů na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

 

Patnáct fotografií z každé kategorie – kraje s nejvyšším počtem hlasů z internetového hlasování postoupí do SMS hlasování. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum vložení fotografie do soutěže. Omezení hlasování stanovené pro internetové hlasování se v krajském a finálovém SMS hlasování neuplatní. Cena SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů, kdy v rámci jedné SMS v hodnotě 6 hlasů odeslané na číslo 900 99 50 bude cena takového balíčku činit 50 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory a v rámci jedné SMS v hodnotě 10 hlasů odeslané na číslo 900 99 80 bude cena takového balíčku činit 80 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory.  Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na 296 363 199 v prac. dny 8-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

 

Tři vítězové z každého krajského kola pak postoupí do celorepublikového SMS finále, v němž tři fotografie koček s nejvyšším počtem hlasů v SMS hlasování, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů, obdrží finálové ceny. V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení fotografie do soutěže. Fotografie se stejným počtem hlasů se seřadí od nejstarší (první se stejným počtem hlasů) po nejnovější (poslední). Cena SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů, kdy v rámci jedné SMS v hodnotě 6 hlasů odeslané na číslo 900 99 50 bude cena takového balíčku činit 50 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory a v rámci jedné SMS v hodnotě 10 hlasů odeslané na číslo 900 99 80 bude cena takového balíčku činit 80 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na  296 363 199 v prac. dny 8-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

 

Zasláním fotografií do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy pořadateli soutěže – akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Prémiové služby a SMS hlasy lze přijímat pouze z telefonních čísel začínajících "+420". SMS zprávy ze zahraničních čísel nebudou přijaty.  

 

Ceny

Ceny získávají tři účastníci soutěže, jejichž fotografie získala v daném krajském kole nejvíce SMS hlasů v SMS hlasování a tři účastníci, jejichž fotografie získala ve finálovém SMS hlasování nejvíce SMS hlasů, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů.

 

Tři soutěžící z každého kraje, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie dostaly nejvíce SMS hlasů, získají tyto ceny:

1. místo - balíček kočičích produktů v hodnotě 2000 Kč  

2. místo - kočičí krmivo na měsíc v hodnotě 500 Kč

3. místo - roční předplatné měsíčníku Blesk Hobby

Tři soutěžící z celorepublikového finále, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie dostaly nejvíce SMS hlasů, získají tyto ceny:

1. místo – 30.000 Kč a diplom pro svoji kočku nebo kocoura

2. místo – 20.000 Kč a diplom pro svoji kočku nebo kocoura

3. místo – 10.000 Kč a diplom pro svoji kočku nebo kocoura

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

 

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

 

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.blesk.cz do 20. 12. 2016. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 20. 12. 2016. Výhry v krajských kolech budou zaslány poštou. Předání celorepublikových výher proběhne v Praze v sídle Provozovatele či na jiném, Provozovatelem určeném, místě. Podmínkou předání celorepublikových výher je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce a účast kočky, jejíž fotografie soutěž vyhrála. Závažné důvody, pro něž se nebude výherce schopen se svou kočkou se převzetí zúčastnit, bude posuzovat Provozovatel individuálně. Výherce, jenž zastupuje právnickou osobu, prohlašuje a nese odpovědnost za to, že výhru přebírá ve prospěch předmětné právnické organizace, ze které vzešla kočka, jež je zobrazena na vítězných fotografiích. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

 

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému Provozovatele pro příjem zpráv. Provozovatel neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy zaslané ve správném tvaru, které došly nejpozději do uzávěrky daného hlasování v rámci soutěže. Při určení pořadí se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru. O tom, zda účastník, resp. dané telefonní číslo, ze kterého účastník hlasuje, dosáhlo výherního pořadí, budou hlasující informováni zpětnou SMS zprávou. Účastník, resp. dané telefonní číslo, ze kterého účastník soutěží, bude o výhře informován po skončení hlasování v daném kole.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.