Pane řediteli, jak dlouho je systém výstavby OVELOS na českém trhu?

Na české trhu se systém OVELOS  pohybuje již 16 let. Za tuto dlouhou dobu jsme se několikrát přesvědčili, že tento jedinečný systém je i úspěšný, o čemž svědčí více jak 900 realizací po celém území ČR.

V čem jsou hlavní přednosti totoho systému?

Předně v tom, že k výstavbě používáme převážně čisté, vyschlé dřevo. Právem se tedy považujeme za firmu ekologickou, neboť nepoužíváme žádné materiály obsahující jakákoliv pojidla s aldehydy a různými toxiny.

ilustrační foto
Autor: Ovelos

Z jakého důvodu společnost vystupuje s novým typovým projektem, když je všeobecně známo, že se u vás upřednostňuje individuální výstavba?

Naše společnost se rozhodla, že na trh uvede dům, který bude splňovat kritéria jak pro 4 členou rodinu, tak i pro seniory. Každý si v něm může najít to své a jedná se pouze o vodítko pro zákazníky. I zde s jakýmikoli individuálními úpravami počítáme.

Proč si myslíte, že tento dům bude oblíben?

Dům je koncipován tak, aby bylo co nejméně nevyužitelného prostoru s co nejmenší energetickou zátěží a přitom s užitným komfortem. V dnešní době se zdůrazňuje  hlavně  ekonomičnost bydlení, avšak leckdy se opomíjí, nároky budoucích uživatelů domu se svými potřebami a zájmy.

ilustrační foto
Autor: Ovelos

Bude cena toho domu úměrná všem zmiňovaným kritériím?

Myslím, že je bezkonkurenční. Celková cena domu se zastavěnou plochou 84,5 m2 je počítána včetně  zastřešeného garážového stání, zastřešenou terasou, komínovým tělesem, základovou deskou na rovinatém pozemku, dopravy i včetně DPH v našem standardním provedení, popsaném na  www.ovelos.com. 

Celková cena domu je 1 597 00,00 Kč

ilustrační foto
Autor: Ovelos

Tak tato cena je opravdu bezkonkurenční. Děkujeme za rozhovor a závěrem už lze pouze přát, aby takovýchto projektů bylo co nejvíce a aby si projekt č 777 našel své první spokojené zákazníky.

Projekt 777
Autor: Ovelos