Dříve jsme si pod pojmem dřevostavba představili buď klasickou roubenku a nebo malou chatu na břehu jezera. To však už dávno není zdaleka pravdou. Dnešní dřevostavby jsou plnohodnotné, velmi energeticky úsporníé domy, po nichž je čím dál tím větší poptávka. Z tohoto důvodu mnoho firem přechází k deskovým materiálům nahrazujícím čisté dřevo. Jedná se o desky, dřevotřísky či OSB desky, které jsou tvořeny z lisovaného dřevního odpadu spojeného různým pojivem ne zrovna přírodního charakteru. I když tyto materiály z hlediska složení obsahují škodlivé aldehydy, normy jejich obsahu však splňují.  Nicméně se však jedná o škodlivé vlivy.

Autor: Ovelos

Dále jsou na našem trhu dřevostavby přímo z rostlé dřevní hmoty. Jedná se o klasické sruby. Zde je ovšem problém jak s kvalitou materiálu, nesmí být čerstvý a zároveň požadovaná kulatina nedosahuje potřebných parametrů zejména s ohledem na objemovou stabilitu. Z hlediska urbanistického je také tato stavba trochu problematická, protože její umístění v příměstských aglomeracích není vždy zrovna vhodné.

Dnes se začíná využívat taktéž rostlý materiál, který se používá jako nosná konstrukce, přičemž ovšem výplně a ostění není tvořeno jakýmikoli dřevotřískami či dřevoštěpkami, nýbrž taktéž deskami z rostlého materiálu, ovšem vyschlého. Takovou konstrukci bez jakýchkoli škodlivin a staticky velmi stálou používá dnes např. společnost OVELOS, pozemní stavby, a.s., která velmi chytře užívá unikátní technologie po mnoho let. Touto technologií je ji postaveno přes 900 domů na našem trhu. Cenová dostupnost jejich staveb je velmi příznivá, doba výstavby krátká a stavba je zcela ekologická. Podstatná je taktéž variabilita možných řešení a přizpůsobivost navrhovaných dispozic tvaru pozemku a požadavkům stavebníka. OVELOS staví především bungalovy a to v neposlední řadě také proto, že splňují nároky jak pro mladé rodiny s malými dětmi, malé děti potřebujeme mít neustále na očích a není zde riziko např. pádu ze schodů, tak i nároky seniorů, kdy naopak leckdy schody představují nepřekonatelnou překážku.

Autor: Ovelos

Právě z toho důvodu se společnost OVELOS, pozemní stavby a.s. rozhodla klást hlavní důraz na individuální projektování domů. Pro své klienty bezplatně zpracovává prvotní studie domu s přihlédnutím ke svažitosti pozemku, světovým stranám, IS sítím a hlavně k požadavkům investora. Každý dům se takto stává originálem. Variabilita systému OVELOS je nekonečná. Vzhledem k tomu, že klient kolikrát ani vlastně neví, jaký přesně chce dům, má společnost k dispozici své katalogové domy.  Nedávno společnost  uvedla na trh svůj nový dům tzv.projekt  777, s dispozicí 4+k.k, který splňuje požadavky na moderní bydlení, tzn.dům se zastřešenou terasou, garážovým stáním, komínovým tělesem s připojením ke krbové vložce, nebo krbovým kamnům. Kompletní pořizovací cena domu je více než příznivá.

Posuďte sami:

dům 4+k.k  za 1 597 000,00 Kč vč. DPH.

Více na www.ovelos.com