Pokud vlastníte nemovitost s komínem, už jste určitě ve schránce objevili letáček, že váš kominík bude toho a toho dne v místě dělat kontrolu. A samozřejmě za velmi nízkou cenu. Snad jste nepodlehli. Většinou totiž není o co stát. Není výjimkou, že „pan kominík“ přijde, do komín a se ani nepodívá a od oka řekne, že je to dobrý. Podá vám cár papíru a vyinkasuje pět stovek. A to je láce, protože opravdová kontrola vyjde asi na osm set korun. často se pak stane, že levnější kominík nemá oprávnění. Jeho zprávu vám pojišťovna neuzná. Nehledě na to, že se bez správné údržby může stát neštěstí.

Co má být ve zprávě

Podle předpisů platných od roku 2011 je nutné nechat provést kontrolu všech používaných komínů minimálně jednou ročně. Spolu s tím byste měli komín aspoň třikrát ročně nechat vyčistit. Pokud topíte pevnými palivy a máte spotřebič s výkonem maximálně 50 kW, můžete se do čištění s vhodným vybavením pustit i sami. Po kontrole dostanete výstupní zprávu. V ní se uvádí podrobné informace o komínu, spalinových cestách, konstrukci domu, provedených či odložených opravách.

Do pravidelného čištění komína se můžete pustit i svépomocí.
Autor: Shutterstock.com
Jak má správná kontrola vypadat

Dobrý kominík vyčistí a zkontroluje komínový průduch i kouřovod. Pak vybere tuhé částice, případně kondenzát. Prověří těsnost připojení kouřovodu, aby nevznikal falešný tah. Dále zkontroluje, zda je spalinová cesta svými vlastnostmi, tedy nasákavostí a použitým materiálem, odolná proti spalinám. Při kontrole komínu je nutné prověřit jeho nadstřešní i půdní část. Komín musí čelit také povětrnostním vlivům a často i prudkým a vysokým teplotním rozdílům. Může se stát, že se spárovací malta začne drolit a vypadávat. Někdy může dokonce dojít i k rozpadu cihel. Moderní kominíci už dnes mají kameru, kterou projedou celý komín a záznam, i s případnými nedostatky, vám ukážou na počítači ze záznamu.

Proč čistit

Pravidelná kontrola a údržba komína i kouřovodů má vliv na výkon připojeného spotřebiče. Nevyčištěný komín totiž nejen špatně táhne, ale k vyhřátí prostor je potřeba mnohem více paliva. Neudržované spalinové cesty přitom znamenají riziko požáru a také otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru.

Kde si kominík prověříte 

skcr.cz – Společenství kominíků ČR
zsmk-cr.cz – Zemské společenství mistrů kominických
nejremeslnici.cz