1. Bourání

Pro bourání příček bylo nutné odpojení elektřiny. Bourání začalo to bouráním dostavěné místnůstky v pokoji z pórobetonu. Překvapením bylo, jak snadné bylo bourání – jenom si navrtat otvor pro pilu a pak už se do pórobetonu řezalo jako do perníku.

Bourání ostatních příček dřevěné konstrukce bylo podobně jednoduché. Stačilo si najít pouze dostatečnou spáru, aby se za desku vešlo páčidlo a zabrat. Další části po odstranění desek odpadly samy, nebo stačilo chytit a zabrat, a bylo po příčkách.

Autor: Rigips

2. Vyklízecí práce

Vzhledem k rychlosti bourání majitel rychle posílal během víkendu poptávku na přistavení kontejneru. Přistavení kontejneru předcházelo zažádání na městském úřadě o svolení se záborem městského pozemku v okolí domu. To proběhlo zcela bez problému. Po jednom telefonátu a odeslání e-mailu s informacemi. Celkem za přistavení, manipulaci s kontejnerem a uložení odpadu na skládce zaplatil necelé 3 500 Kč. Díky pilným spoluobčanům zůstalo v kontejneru pouze 1,65 tuny odpadu.

3. Montáž sádrokartonových příček

Po vybourání starých zdí a úklidu bytu přišla na řadu montáž sádrokartonových příček. 

Montáž konstrukce z ocelových profilů. Pro větší pevnost konstrukce byly použity rigidizované profily s názvem RigiProfily.
Autor: Rigips

Než bylo možné zaklopení předstěn a příček z druhé strany, bylo nutné do stěn roztáhnout elektrické rozvody a v případě koupelny, záchodu a kuchyně i vodní a odpadní trubky. Instalace elektrických rozvodů trvala asi 3 dny komplet, včetně vyvrtání krabic pro budoucí vypínače, zásuvky a uchycení rozvaděče k nové předstěně. Samozřejmostí bylo pečlivé uložení kabelů do vaty, aby fungovalo odhlučnění a současně bylo minimalizováno riziko poškození kabelů při zašroubovávání sádrokartonu. Aby nedocházelo k proležení kabelu na profilech sádrokartonu, byly instalovány do takových míst plastové chráničky.

Autor: Rigips

S odpadními rozvody byla jiná práce, díky dnešnímu sortimentu HT trubek vypadala konstrukce odpadních rozvodů, jako dětská skládačka. Celá instalace rozvodů zabrala jeden den, i díky kotvení trubek do podlahy nebo případně profilů sádrokartonu. Vodovodní potrubí obnášelo asi jeden a půl dne práce, včetně výměny přívodních kohoutů.

Aplikace izolace z minerální vaty a opláštění příčky z druhé stany. Obě strany příček byly opláštěny vysokopevnostní sádrokartonovou deskou Habito, Bylo tak dosaženo potřebných akustických parametrů a vysoké únosnosti příček.
Autor: Rigips

Podél obvodových zdí byly instalovány sádrokartonové předstěny z desek Habito. Ty měly trojí účel: 1) tepelná a zvuková izolaci. 2) vysokou únosnost stěny  3) Dosažení dokonale hladkého povrchu stěn.

Detail vyvedení elektroninstalací z příčky.
Autor: Rigips

Tady jsou postřehy a tipy stavebníka Michala:

  • postup montáže hodnotím kladně, jednoduchá montáž, podle brožury Sádrokarton zvládneme sami od RIGIPSU to šlo snadno, pouze ty desky by mohly být lehčí
  • profily jsem namontoval za 1 víkend a opláštění jsem měl za další 1 víkend - bylo to s přestávkami, dá se to všechno v pohodě zvládnout za 1 celý víkend
  • tip na zjednodušení práce, na který jsem přišel praxí, je to, že příště si vymyslím půdorys tak, aby vycházel na rozměry desek 

Detail opláštění koupelny, kde byla použita Modrá akustická deska impregnovaná, která v sobě snoubí odolnost proti vlhku a výbornou izolaci hluku.
Autor: Rigips

 

4. Tmelení a malování

Zkušenosti Michala:

Vytmelit spáry od podlahy ke stropu byl minimální problém. Ovšem, když se dostalo na tmelení mezi deskami, začala se projevovat moje nelibost k mokrým procesům. Takže nakonec jsem nechal další tmelení, a bohužel i nutné broušení, zkušenějšímu otci.

Autor: Rigips

S tmelem se pracuje velice dobře, snadno se i rozmíchává, jediný problém bych viděl v překotné tuhnutí, které přijde z ničeho nic, je to pořád jen sádra.

Do rohu použité výztužné pásky EasyFlex Pro hodnotím hodně dobře, výsledek je perfektní a i její aplikace je jednoduchá. Po prvním tmelení jsem byl překvapen spotřebou tmelu. Naštěstí na druhé tmelení bylo v celém bytě potřeba pouze 25 kg tmelu, obdobně jako finálního tmelu, který byl odhadován na 15 kg (kupoval jsem radši 20 kg).

Autor: Rigips

Když bylo vytmeleno i po třetí, tak nebránilo nic rozjezdu válečku s barvou. Ve všech místnostech jsem volil bílou barvu, jeden z důvodů byla i zkušenost, jak byt vypadal před rekonstrukcí, stísněné s barevnými stěnami.

Autor: Rigips

5. Konečný stav před zařízením bytu

Autor: Rigips

Celková doba rekonstrukce: 2 týdny

Počet lidí: 2

Náklady na materiál: 86 000 Kč

Videa z rekonstrukce najdete na  www.pevnadeska.cz.