Zasklení tvoří většinu plochy oken
Prostup tepla okny je parametr, který hraje ve výběru oken zásadní roli. Vybírat ale okna jen podle úspory tepla nemusí být vždy správným řešením. Vlastnosti oken by měly především odrážet situaci v místě, kde budou zabudována. Aby nová okna nezklamala očekávání obyvatel bytu, je třeba vzít v úvahu i otázky útlumu hluku, solární zisky nebo protisluneční ochranu. Více o zasklení se dozvíte i v tomhle článku.

Výborná tepelná izolace zasklení moderních oken je dosažena mj. díky tenké vrstvě kovu na povrchu skleněných tabulí. Zatímco u běžného izolačního dvojskla jde o jednu vrstvu, trojsklo má pokovené vrstvy dvě. Pokovená vrstva způsobuje i lehké zabarvení skleněných tabulí ve srovnání s čirým sklem.

Autor: Vekra

Zasklení trojsklem je stále častější volbou především u novostaveb. Při výběru zasklení je třeba vědět, že „nejsou trojskla jako trojskla“. Například moderní pasivní domy mají speciální požadavky na zasklení, které se týkají využití slunečního záření pro ohřev jejich interiéru.

Izolační zasklení na jedné straně brání úniku tepla z interiéru, ale funguje i opačně, tedy omezuje využití sluneční energie pro ohřev interiéru tzv. solární zisky. Prohřátí bytu slunečními paprsky je příjemné zejména na jaře a na podzim, kdy nahradí přitápění.

U pasivních domů hrají solární zisky významnou roli ve vyhřívání domu a musí být řešeny již v projektu. Běžná trojskla tak pro tento typ staveb nemusí být vhodná. Izolační zasklení by mělo mít co nejvyšší vyšší tzv. solární faktor, který udává, jaké procento sluneční energie bude využito pro ohřev interiéru. Pro pasivní domy jsou vhodná tzv. solární trojskla.

Autor: Vekra

Protisluneční zasklení

Velké prosklené plochy vpustí do interiéru více slunečního světla i tepla, místnosti jsou tak vystaveny v letních měsících přehřívání. Vedle účinného venkovního stínění je možné použít také skla s regulovaným prostupem slunečního záření tzv. protisluneční zasklení. Existuje několik typů protislunečního zasklení, ne všechna jsou vhodná pro použití v bytech.

Běžná trojskla neposkytují o moc lepší ochranu před venkovním hlukem než dvojskla, to stavebníci často nevědí. Pro útlum hluku musí být zvoleno speciální zasklení s různými tloušťkami skleněných tabulí a širším meziskelním rámečkem. Pro velkou zvukovou zátěž je třeba použít speciální zasklení, kde jsou mezi skleněné tabule integrovány protihlukové folie. V souvislosti s útlumem hluku je třeba řešit i výběr vhodného okenního profilu, u plastových oken je vhodné zvolit profil se středovým systémem těsnění, a správně musí být ošetřena i připojovací spára.

TIP PRO VÁS: podívejte se na rozsáhlou nabídku zasklení a oken z tradiční české výroby

Autor: Vekra

Výběr zasklení má zásadní vliv na vlastnosti oken. „U obytného domu je možné použít i několik typů zasklení podle toho, jaké vlastnosti od oken požadujeme,“ říká J. Korbelář technický manažer VEKRA. Výběr zasklení by ale vždy měl hrát významnou roli v rozhodování o tom, jaká okna do bytu si pořídit. I když lidé stále častěji volí pro své byty izolační trojsklo, je třeba vědět, že i trojsklo má své slabiny.