Parobrzda omezuje vnikání vlhkosti z interiéru do konstrukce během zimního období. V létě naopak reaguje membrána obráceně, umožňuje vysychání vlhkosti, která může vzniknout v konstrukci jak kvůli netěsnostem vzduchotěsné vrstvy v interiéru, tak vlivem náhlé změny teploty v exteriéru a následné kondenzaci v rovině pojistné hydroizolace pod krytinou. Aby z konstrukce unikla, je nutné zajistit možnost vysychání. Isover VARIO® nabízí úplný systém parobrzdy a příslušných lepicích a těsnicích produktů. Parobrzda Isover VARIO® KM Duplex UV profesionálním způsobem chrání budovu tím, že umožňuje její dýchání.

Autor: ISOVER

Chytrá parobrzda Isover VARIO® KM Duplex UV byla vyvinuta již před několika lety předními odborníky v Německu. Od té doby se rozšířila prakticky po celé Evropě. Myšlenka byla jasná, vyrobit speciální fólii, která by fungovala jako parozábrana, když je to třeba (tj. v zimním období), a pokud dojde vlivem chyb v montáži, špatným provedením spojů či jinak k nárůstu vlhkosti v prostoru nad parozábranou, aby byla schopna tuto situaci řešit a mohla pomáhat vysušování dřevěných částí krovu i minerální izolace během léta i směrem do interiéru. Toto úsilí se zdařilo a byla vyvinuta  parobrzda s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou sd (0,3–5 m). Díky unikátnímu složení vznikla parobrzda Isover VARIO® KM Duplex UV, která je navíc díky speciálnímu rounu schopna přilnout ke krokvím podobně jako suchý zip.

Parozábranu Isover VARIO® KM Duplex UV bychom měli používat vždy, když chceme mít určitou garanci, že nám konstrukce vyhoví i v případě ne zcela 100% správně provedené konstrukce, což je bohužel časté. Jde o jakousi pojistku, podobně jako je tomu u airbagu aut. Airbag má zachránit život v případě automobilové nehody, parozábrana Isover VARIO® KM Duplex UV zachránit konstrukci v případě poruchy konstrukce. Stejně jako airbag není ani parozábrana všemocná. 

Autor: ISOVER

Výhody parozábran Isover Vario® KM Duplex UV:

1. Zabraňuje vnikání vlhkosti

Základní funkce všech parozábran je zabránit pronikání vlhkosti z interiéru do podstřešního prostoru. Tuto základní funkci plní i parobrzda Isover VARIO® KM Duplex UV.

2. Zlepšuje vlhkostní režim v konstrukci

Oproti parozábranám či parobrzdám má však Isover VARIO® KM Duplex UV difuzní odpor proměnný v závislosti na množství vlhkosti (relativní vlhkosti vzduchu). Pokud vlhkost nad parobrzdou dosáhne vyšší hodnoty, než je v interiéru, tak se ekvivalentní difuzní tloušťka sd změní tak, že je schopna odvádět nadměrnou vlhkost zpět do interiéru.

3. Systémové řešení

Smyslem parotěsné vrstvy není jen mít ideální parozábranu či parobrzdu, ale mít parotěsnou celou vrstvu v konstrukci. Z tohoto důvodu je vhodné použít celé systémové řešení. ISOVER nabízí k této výjimečné parozábraně i kompletní systém lepicích pásek a dalšího příslušenství, které v kombinaci s parobrzdou Isover VARIO® KM Duplex UV tvoří ideální funkční systém.

4. Garance

Systém jako celek je funkční po celou dobu životnosti stavby. Živostnost stavby se standardně uvádí jako doba 50 let. Unikátností produktu je proměnlivá ekvivalentní difuzní tloušťka a funkčnost v obou směrech. Spolehlivé fungování folie je prověřeno patnáctiletou zkušeností ze zahraničí. Systém je používán např. v Německu nebo v Rakousku a funguje spolehlivě na všech stavbách, kde byl použitý.

Autor: ISOVER

Od loňského roku je v prodeji také vylepšená patentovaná parobrzda s větší proměnnou difuzní tloušťkou 0,3 - 25 m a UV stabilizací Isover VARIO® Xtra Safe. Má nový revoluční systém montáže fólie ke konstrukci typem spoje suchý zip. Díky svému unikátnímu složení zaručuje dynamické změny svých vlastností v závislosti na změnách vlhkosti vzduchu v maximální možné míře. Dalšími doplňkovými produkty z řady Isover VARIO® jsou univerzální lepicí pásky s vysokou lepicí silou Isover VARIO® Xtra Tape a Isover VARIO® MultiTape SL, spojovací pásky pro přelepení parobrzdných fólií Isover VARIO® XtraFix a Isover VARIO® KB1 a těsnicí elastické hmoty pro vzduchotěsná připojení parobrzdy ke konstruci Isover VARIO® XtraFit tmel a Isover VARIO® DoubleFit.

Vlhkost v konstrukci může mít v dlouhodobém horizontu závažné důsledky. V případě vysoké vlhkosti dřevěných prvků v konstrukci, což je podle ČSN 73 1901 na 16 %, je riziko napadení dřevěných částí konstrukce dřevokaznými houbami extrémně vysoké již během několika týdnů. Použití systému vzduchotěsnosti a ochrany proti vlhkosti Isover VARIO® nabízí spolehlivou ochranu před poškozením budov, a to díky variabilním brzdám Isover VARIO® Xtra Safe a Isover VARIO® KM Duplex UV, stejně jako řadě tmelů a lepicích pásek dokonale přizpůsobených fóliovému materiálu a běžným stavebním podkladům.

Profesionální rady pro usnadnění práce při aplikaci produktů řady Isover VARIO® najdete v nově vydané montážní příručce, kterou si můžete stáhnout nebo v tištěné podobě zdarma objednat na adrese info@isover.cz.

Fotogalerie
5 fotografií