Jak testovat?

Testovat můžete psa, kterému je víc než rok a vy ho vlastníte 3 měsíce. Pes by neměl být najedený. Úkoly můžete provádět v libovolném pořadí, jen po sedmém musí následovat osmý. Mezi dvěma nebo třemi úkoly udělejte krátkou pauzu.

Co budete potřebovat

Obojek, vodítko, stopky, prázdnou plechovku, velký a malý ručník, hromádku silnějších knih, prkno, velkou lepenkovou krabici, psí pamlsky.

Procházkový návyk

Předstírejte, že chcete jít na procházku. Oblečte se, vezměte si klíče, vodítko. Zůstaňte ale stát a nechoďte ke dveřím. Pes se k vám rozběhne 5 bodů Pokud si vás pes nevšímá, jděte ke dveřím. Pak teprve přijde za vámi 4 body Když nepřijde, zmáčkněte kliku. Pak teprve přijde za vámi 3 body Pouze vás pozoruje a nejde k vám 2 body Pes vůbec nereaguje 0 bodů

Pamlskový trik

Dejte psovi očichat oblíbený pamlsek. Dobrotu položte na zem pod převrácenou krabici dnem nahoru. Vyzvěte psa, aby si pochoutku vzal. Pes převrátí krabici a pamlsek sežere 5 bodů Než krabici převrátí a dostane se k pamlsku, trvá mu to 5–15 vteřin 4 body Potřebuje na to 15–30 vteřin 3 body Potřebuje na to 30–60 vteřin 2 body Pes se snaží neúspěšně dobrotu vydolovat 2 body Pes je úplně bez zájmu o pochoutku 0 bodů

Trik s nábytkem

Když pes není doma, přestavte aspoň 5 kusů nábytku (odeberte židle, přemístěte křesla, posuňte stůl). Pak psa přiveďte. Do 15 vteřin začne zkoumat situaci 5 bodů Začne až po 15–30 vteřinách 4 body Trvá mu to 30–60 vteřin, než si změn všimne 3 body Pes si všimne, ale nereaguje 2 body Žádná reakce z jeho strany 0 bodů

Ručníkový pokus

Nechte psa očichat velký ručník. Pak ho jím zakryjte. Pes se osvobodí do 15 vteřin 5 bodů Za 25 vteřin 4 body Pes se osvobodí za 30–60 vteřin 3 body Do dvou minut 2 body Pes nereaguje, apaticky jenom čeká na vaši pomoc 1 bod

Sociální trénink

Sedněte si asi 2 metry od psa. Upřeně se na něj dívejte, v duchu počítejte do tří a pak se na něj široce usmějte. Pes k vám přijde a radostně vrtí ocasem 5 bodů Přijde bez vrtění 4 body Jen vstane 3 body Vydá se na druhou stranu 2 body Žádná reakce 0 bodů

Reakce na povel

Dejte (před jídlem) psovi k očichání milovaný pamlsek. Pak ho položte na zem a za přihlížení psa ho přikryjte ručníkem. Vyzvěte psa, aby si pamlsek vzal. Dokáže to do 15 vteřin 5 bodů Za 15–30 vteřin 4 body Za 30– 60 vteřin 3 body Do dvou minut 2 body Pes se pokouší neúspěšně 1 bod Žádná reakce 0 bodů

Krátkodobá paměť

Připněte psa na vodítko a posaďte doprostřed místnosti. Ukažte mu pamlsek a položte ho do kouta, aby to pes viděl. Vyveďte psa na 15 vteřin z místnosti. Pak ho pusťte bez vodítka zpět. Okamžitě se vrhne na pamlsek 5 bodů Hledá na správném místě a pamlsek po chvíli najde 4 body Hledá nesystematicky na různých místech, pochoutku najde do 45 vteřin 3 body Hledá, ale marně 2 body Nehledá 1 bod

Dlouhodobá paměť

Tento test navazuje na předchozí úkol. Postupuje se stejně, pamlsek ovšem položte do jiného kouta a psa vyveďte z místnosti asi na pět minut. Pak ho bez vodítka pusťte do místnosti. Okamžitě hledá na správném místě 5 bodů Hledá v koutě, kde byl pamlsek v úkolu 7, a teprve pak se vydá do správného kouta 4 body Hledá nesystematicky a do 45 vteřin pamlsek najde 3 body Hledá, ale marně 2 body Nehledá 1 bod

Manévr se stolkem

Z několika tlustých knih a prkna postavte hodně nízký stolek. Tak nízký, že pod něj pes nemůže strčit hlavu ani čumák, ovšem vejde se mu tam tlapka. Psovi dejte očichat pamlsek a položte ho pod stolek. Vyzvěte psa, aby si ho vzal. Dokáže to do 60 vteřin 5 bodů Do 3 minut 4 body Pes se pokouší pamlsek získat, ale marně 3 body Pes jen čichá 2 body Žádná reakce 1 bod

Porozumění řeči

Sedněte si dva metry od psa. Řekněte některé běžně užívané slovo (např. lednička, žrádlo, miska, jdeme ven). Počkejte na reakci psa a usaďte ho zpět. Poté stejným tónem zavolejte něco nesmyslného (např. kino, veverka, skoč do pole). Psa opět usaďte a po chvilce ho oslovte jeho jménem, pokud nevstane, jméno opakujte. Pes přišel na první oslovení a i na své jméno, jinak seděl 5 bodů Pes přišel jen na své jméno 4 body Pes přišel jen na první slovo 3 body Pes přišel i na jakýkoli povel 2 body Nepřišel vůbec 1 bod

Krabicová lest

Starou lepenkovou krabici (třeba od televize) postavte na bok tak, aby vzadu byl velký otvor. V čelní části krabice vyřízněte svislý, jen 8 cm široký a vysoký 30–60 cm otvor. Před něj posaďte psa. Potom mu z druhé strany ukažte pamlsek a ten položte do krabice tak, aby ho pes viděl, ale nedosáhl na něj packou. Pes krabici oběhne a pamlsek si vezme 5 bodů. Trvá mu to 15–30 vteřin 4 body Potřebuje 30–60 vteřin 3 body Stihne to do dvou minut 2 body Snaží se otvorem 1 bod. Nezkouší to, nebo to vzdá do 2 minut 0 bodů

Vyhodnocení testu

44 a více bodů – Váš pes je brilantní, tohoto výsledku dosahuje méně než 5 % psů. Dokáže se naučit téměř všechno, co od něj budete chtít. Ale hodně očekává i od vás – stále nové podněty a úkoly, jinak se bude nudit.

35–43 bodů – Úžasný pes s vysokou inteligencí.

26–34 bodů – Nadprůměrně inteligentní pes, který se naučí vše, co se od normálního psa očekává.

17–25 bodů – Průměrně inteligentní pes, ideální domácí společník. Na rozdíl od vysoce inteligentních jedinců nevyžaduje stálé zaměstnání. Nenuťte ho do soutěží agility a jiných, kde je inteligence potřebná.

8–16 bodů – Váš pes má podprůměrnou inteligenci. Jen na vaší trpělivosti bude, zda se naučí vše potřebné pro život.

2–7 bodů – Pes na hranici debility, kterého je takřka nemožné cokoliv naučit. V prostředí, kde se od něj nebude příliš očekávat, ale může normálně fungovat.

Méně než 6 bodů – Problémový pes s vážným nedostatkem inteligence. Soužití s ním je pro každého člověka nesmírně obtížné.