Vyrovnaný povrch natřete penetrací. Penetraci roztírejte gumovou stěrkou a nechejte zaschnout.

Údaje o barevném odstínu a dalších parametrech dlažby musí na všech krabicích souhlasit. Dlaždice pak pokládejte střídavě minimálně ze 3 krabic současně.

Namíchané lepidlo nanášejte zubatou stěrkou na podklad v úsecích, které snadno zvládnete zpracovat.

Na lepidlo pokládejte dlaždice, které mírně vtlačte do lepidlového lože a poklepejte gumovým kladívkem. Dlaždice však nesmíte sklepat až na podklad!

Dbejte, aby všechny dlaždice lícovaly a spáry na sebe navazovaly. Jejich uložení kontrolujte pomocí vodováhy. Pro dodržení požadované a stejné šířky spár jsou ideální dlaždicové kříže. U stěn, topenářských trubek atd. použijte k úpravě dlaždic řezačku na dlaždice.

Před lepením soklových dlaždic nalepte po ploše soklu izolační pásku. Na zadní stranu soklové dlaždice naneste lepidlo a nalepte ji na stěnu – dodržujte průběh spár jako na podlaze. Soklové dlaždice podložte dřevěnými kolíčky, opět se držte stejné šířky spáry jako u dlaždic na podlaze.

Po vytvrzení lepidla začněte se spárováním. Namíchejte si jen tolik spárovací hmoty, kolik za danou dobu spotřebujete.

Hmotu rovnoměrně rozetřete po podlaze a gumovou stěrkou zaplňte spáry příčně k jejich průběhu. Dokud je spárovací hmota vlhká, odstraňte z dlažby gumovou stěrkou její zbytky, poté odstraňte z celé plochy všechny zbytky hmoty houbou či houbovou stěrkou. Po zaschnutí podlahu setřete houbou namočenou v čisté vodě.

Přechod mezi soklovými a podlahovými dlaždicemi a rovněž svislé spáry v rozích místnosti vyspárujte trvale elastickou silikonovou těsnicí hmotou.

U všech použitých materiálů dodržujte pokyny výrobců. Další tipy, triky a obrazové postupy pro práci s dlažbou a obklady najdete na www.hornbach.cz