1. Než přijdou první mrazy, je důležité zazimovat vše, co by mohlo být nízkými teplotami zničeno. Především se postarejte o zavlažovací systém, hadice, postřikovače a zahradní čerpadla. Ukliďte je do míst, kde teplota neklesne pod 0°C.

2. Ani automatické zavlažovací systémy nejsou odolné proti mrazu. Pokud v nich zůstane voda, led většinou dané zařízení poškodí. Proto je důležité dostat všechnu vodu ze zavlažovacího systému. Vypněte tedy hlavní přívod vody a pomocí výpustných ventilů vypusťte veškerou vodu ze systému. Pomocí kompresoru a stlačeného vzduchu můžete zkontrolovat, zda je systém opravdu zcela vyprázdněn. Vypněte ovládací jednotku.

3. Nádoby na skladování dešťové vody – barely a sudy – obraťte dnem vzhůru. Překryjte je nebo zaklopte, aby do nich během zimy nenatekla voda z tajícího sněhu. Ta by při opětovném zamrznutí mohla sud roztrhat. Na zimu je ideální vyčistit okapové žlaby. Napadané listí by mohlo zabránit odtékání vody z tajícího sněhu a při opětovném zmrznutí by vzniklá váha mohla způsobit deformaci okapu nebo až jeho pád.