Proč je zimní prořezávka tak důležitá?  Stromy vaši péči potřebují, protože základem dobré úrody je dostatek světla v koruně. Při správném prořezu jde tedy o to, aby strom získal dostatek světla. V prosvětlené koruně pupeny mohou vykvést dříve a ovoce bude mít delší čas a více slunce nato, aby uzrálo. Po prostřihu vám na stromě zbyde méně větví i méně pupenů, do kterých se koncentruje veškerá energie. Výsledkem jsou kvalitnější plody.

Rány ošetřete voskem

Obecně platí, že s prořezáváním stromů by se mělo začít v době, kdy přejdou ty největší mrazy. Rozhodně by se nikdy nemělo řezat, pokud teplota klesne pod - 8 °C. Začíná se odrůdami odolnějším vůči mrazům. Řez musí být hotový do začátku rašení. Rány po řezu zamažte štěpařským voskem. Zimní řez provádíme také u některých druhů popínavých rostlin, a tak zmírníme jejich bujný růst. Řez se liší podle druhu rostlin, vhodný je především u těch opadavých, jako jsou přísavníky a plaménky. Řez provádíme těsně nad zdravým očkem nebo výhonem, který roste v žádoucím směru.

Prostřihy stromů
Autor: Shutterstock.com
Který je ten pravý řez

Řezy stromů se dělí podle na výchovné, udržovací a zmlazovací. Do jakého se pustíte, záleží na stáří stromu. Výchovné řezy se provádějí u mladých stromků 2 až 5 let po výsadbě. Zkracuje se hlavní výhon a přírůstky hlavních a postranních větví. Udržovací řez se provádí po období výchovného řezu, když jsou stromy v plné plodnosti, a to přibližně od čtvrtého roku po výsadbě. Odstraňují se nevhodné výhony a větve, zmenšují se tak i příliš rozměrné koruny. Do zmlazovacího řezu se pusťte u starých a zanedbaných stromů, které přestávají plodit a potřebují povzbudit. Ořezávají se jakkoliv větve poškozené, přehoustlé větve. Prostě vše, co by bránilo dozrávání plodů.

Jak správně řezat

Při řezání a prostřihu je nejjednodušší si zapamatovat poučku, že větve, které přinesou ovoce, bývají zpravidla šikmé. Řežou se proto větve, které rostou kolmo vzhůru, a to v místě rozvětvení, hned za větevním kroužkem. Stejně se odstraňují í výhonky, které se kříží nebo rostou přímo dolů. Strom je nutné zbavit také nemocných a poškozených větví.

Náš tip

Na prostřihy používejte jen velmi ostré nástroje, aby byl řez čistý a rovný.