TIG neboli Tungsten Inert Gas

Znalci anglického jazyka jistě vědí, že svářečka TIG využívá ke svařování wolframovou elektrodu. TIG totiž znamená Tungsten Inert Gas, což v doslovném překladu znamená svařování wolframem v ochranné atmosféře inertního plynu. Zjednodušeně řečeno se jedná o svařování elektrickým obloukem, a to s pomocí netavící se elektrody v atmosféře inertního plynu.

Proč TIG svářečky?

Největší výhodou svařování s TIG svářečkou je její přesnost. Při práci totiž máte mnohem lepší podmínky pro kontrolu svarového spoje. U ostatních typů svářeček dochází k nonstop přísunu přídavného materiálu do lázně, u TIG svářeček máte nad lázní kontrolu vy. S TIG svářečkou se můžete bez obav pustit do svařování tenkých materiálů a dosáhnout požadovaných výsledků.

To je způsobeno tím, že můžete k svařování využít proud v jednotkách ampérů. Protože při používání svářečky TIG musíte být pečlivý, možná vám svařování zabere hodně času, v porovnání s ostatními typy svářeček. Tento čas strávený důkladným a precizním svařováním ale bude odměněn skvělým výsledkem, na který budete právem pyšní.

Cena TIG svářeček

Protože používání svářeček TIG má spoustu pozitiv, je nutné si uvědomit, že jejich pořizovací cena se pohybuje v řádu tisíců, někdy i deseti tisíců korun. Ovšem investujete do kvality a pokud se chcete při svařování dosahovat kvalitních výsledků, investice do tohoto typu svářečky se vám rozhodně vyplatí. Toužíte-li po svářečce TIG, jež vám dovoluje svařovat takzvanou metodou TIG A/C, tedy s využitím střídavého proudu, počítejte s tím, že si ještě o něco připlatíte.

WIG neboli Wolfram Inert Gas

Učili jste se ve škole německy? To si pak dokáže přeložit, co znamená Wolfram Inert Gas. Abychom vám trochu napověděli, Wolfram má v češtině stejný význam, slovo Inert značí inertní a Gas znamená plyn. Z toho vyplývá, že pojmy WIG a TIG značí to stejné. Proč se tedy k označení stejného typu přístroje používají dva různé názvy? S pojmem TIG se častěji setkáte v anglicky mluvících zemích, zatímco označení WIG je typické pro německy mluvící země a německé výrobce nářadí.

GTAW neboli Gas Tungsten Ard Welding

Aby toho ale nebylo málo, metodu TIG, respektive WIG, můžete popsat také pomocí zkratky GTAW. Tedy Gas Tungsten Ard Welding. Na toto označení narazíte nejčastěji v USA.

Svařování metodou 141

Všimli jste si, že někdy se k označení metody svařování používají také čísla? Na mysli máme jedno konkrétní – 141. Jak už vás asi napadlo, opět se jedná o tu samou metodu svařování. S číselným označením metody svařování se můžete setkat zejména v odborných a studijních materiálech.

Historie TIG metody svařování a vznik metody Heliarc

Jak a kdy se vlastně metoda svařování TIG objevila a kdo stál u jejího zrodu? Nejspíš vás překvapí, že se nejedná o novou metodu, nýbrž o techniku svařování, jež sahá až do roku 1939. Tehdy ji totiž začal zkoumat V. H. Pavlecka a Russ Meredith z Northrop Aircraft Inc., což byl americký výrobce letadel. V roce 1941 tak světlo světa spatřil nový postup svařování, jenž využíval netavící se wolframovou elektrodu a docházelo k svařování hořčíku, hliníku a niklu, a to vše o ochranné atmosféře hélia. Právě kvůli tomu, že byla při svařování používaná ochranná atmosféra hélia, dostala tato metoda název Heliarc, neboli heliový oblouk.

Svařování pod argonem

S metodou Heliarc došlo k ohromnému pokroku ve světě svařování, a zejména letectví díky tomu udělalo velký krok dopředu. Dalšího posunu se svařování dočkalo s počátkem používání argonu. Proto se někdy o metodě TIG hovoří také jako o metodě svařování pod argonem.

Nyní již víte, že až narazíte v hobby marketu na svářečky s označením TIG, WIG, GTAW či 141, všechny značí to samé – svařování wolframem v ochranné atmosféře inertního plynu. Nenechte se tedy zlákat k nákupu všech najednou, protože byste se stali hrdými majiteli čtyř totožných svářeček. Největší výhody metody TIG, WIG, GTAW či chcete-li 141, jsou ty, že vám pomůže docílit přesných a precizních výsledků a umožní vám svařovat také tenké materiály.