21. březen 2019
Svátek slaví Radek, zítra Leona

Pravidla

 

 

Pravidla

 

Pravidla soutěže nejHoubař

 

 (dále jen „pravidla“)

 

Soutěž nejHoubař (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 15. 9. 2015 do 30. 10. 2015 na internetových stránkách www.blesk.cz. Soutěží se o nejhezčí fotku s houbařskou tématikou. Na fotografii musí být zobrazena houba.

 

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem SMS hlasování je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

 

Účastníkem soutěže se stává ten, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma. Každá fotografie smí být v soutěži zařazena pouze jednou, každá houba nebo skupina hub musí mít vlastní profil. Každý soutěžící smí přihlásit maximálně deset odlišných fotografií. Odesláním první fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit všichni s trvalým pobytem v České republice a Slovenské republice starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

 

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

 


Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že
a) je autorem přihlášených fotografií, nebo že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní
b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

 

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Provozovatele.  Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla užitého při účasti v soutěži pro zasílání obchodních sdělení Organizátora nebo jiných osob.Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

 

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

 

 

 

 Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které
a) neodpovídají zadanému tématu soutěže
b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy
c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem
d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže,
e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

 

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

 

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií
Soutěž probíhá ve třech fázích – přihlašování, internetové hlasování a SMS hlasování. Z internetového hlasování postoupí do SMS hlasování 30 fotek s nejvyšším počtem internetových hlasů. Ceny obdrží deset soutěžících, jejichž fotografie dostala ve finálovém SMS hlasování nejvíce hlasů.

 

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil.

 

Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.blesk.cz. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést název houby, popis nálezu, jméno nálezce/přezdívku, kraj nálezu. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

 

 

 

Harmonogram soutěže:

 

Přihlašování: od 15. 9. 2015 od 8:00 do 13. 10. 2015 do 12:00
Internetové hlasování: od 29. 9. 2015 od 12:00 do 13. 10. 2015 do 12:00
SMS hlasování: od 14. 10. 2015 od 12:00 do 21. 10. 2015 do 12:00
Vyhodnocení – ukončení soutěže: do 30. 10. 2015

 

 Provozovatel si vyhrazuje právo prodloužit období přihlašování a posunout tak harmonogram (tzn. při zachování délky období pro internetové a SMS hlasování). Takovou změnu zveřejní na stránkách www.blesk.cz soutěže nejpozději s 5 denním předstihem.  

 

 

 

Způsob hlasování a limity hlasů

 

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.blesk.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou uvedena v harmonogramu soutěže.

 

Hlasování je omezeno na 5 hlasů na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 5 hlasů na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 5 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

 

Třicet fotografií s nejvyšším počtem hlasů z internetového hlasování postoupí do SMS hlasování. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum vložení fotografie do soutěže. Omezení hlasování stanovené pro internetové hlasování se  SMS hlasování neuplatní. Cena SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů, kdy v rámci jedné SMS v hodnotě 6 hlasů odeslané na číslo 900 99 50 bude cena takového balíčku činit 50 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory a v rámci jedné SMS v hodnotě 10 hlasů odeslané na číslo 900 99 80 bude cena takového balíčku činit 80 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na 296 363 199 v prac. dny 8-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

 

Zasláním fotografií do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy provozovateli soutěže – akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

 

 

Ceny

 

Ceny získává 10 účastníků, jejichž fotografie získala v SMS hlasování nejvíce SMS hlasů, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů.

 

Deset soutěžících z finále, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie dostaly nejvíce SMS hlasů ve finále, získají tyto ceny:

 

1. místo – poukaz na nákup v e-shopu Leshoubeles.cz v hodnotě 5000 Kč + LotusGrill v hodnotě 4699 Kč
2. místo – poukaz na nákup v e-shopu Leshoubeles.cz v hodnotě 3000 Kč + LotusGrill v hodnotě 4699 Kč
3. místo – poukaz na nákup v e-shopu Leshoubeles.cz v hodnotě 2000 Kč
4. - 5. místo - poukaz na 50l sud piva Gambrinus v hodnotě 1450 Kč
6. - 10. místo - kniha Houby do kapsy s nožíkem v hodnotě 359 Kč

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení
Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele.

 

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 10 dnů ode dne ukončení soutěže informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené e-mailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

 

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.blesk.cz do 30. 10. 2015. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem do 30. 10. 2015. Předání výher proběhne v Praze v sídle Provozovatele či na jiném, Provozovatelem určeném, místě. Podmínkou předání výher je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru osobně, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.

 

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému Provozovatele pro příjem zpráv. Provozovatel neodpovídá za nedoručení SMS zprávy.

 

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.