Jak na to

1 - nejprve si naplánujte, kudy plot povede; sloupky mají být ve vzdálenosti asi 2,5 m. Připravte si beton: jeden díl cementu, šest dílů štěrkopísku, trochu vody (případně směs hotového betonu a vodu).

2 - vyhlubte první základovou díru (zhruba 30 x 30 cm a o hloubce podle délky plotového kůlu). Otvor zalijte betonem a zasuňte sloupek. Dbejte, aby spodní držák pro napnutí drátu na sloupku plotu byl v namontovaném stavu těsně nad zemí.

3 - pomocí vodováhy vyrovnejte sloupek ve všech směrech a beton dobře upěchujte. Počáteční sloupek podepřete vzpěrou.

4 - po volném namontování vzpěry vyhlubte na místě, kde se dotýká země, další základovou díru. Po zasazení do betonu ji pevně sešroubujte.

5 - držáky napínacího drátu připevněte nahoru, dolů a doprostřed prvního a posledního sloupku. Proto je musíte namontovat na objímky, jak vidíte na obrázku.

Fotogalerie
10 fotografií

6 - napínací drát uřízněte na potřebnou délku plus 10 cm. Drát zasuňte na počátečním sloupku do trnu napínače a otáčejte ho šroubovým klíčem přes trn.

7 - u všech mezisloupků vložte napínací drát do držáků drátu. Na posledním sloupku drát zasuňte do trnu napínače a napněte ho šroubovým klíčem.

8 - u spodního a středového napínacího drátu postupujte stejně. Napínací drát neutahujte příliš pevně, jinak se může přetrhnout.

9 - drátěné pletivo odrolujte a prostrčte upínací tyč na pletivo do první řady ok. Tyč spolu s pletivem zasuňte do háků tyče.

10 - pletivo rozrolujte po celé délce, horní a spodní konce drátu přehněte kolem napínacího drátu. Aby se nový plot nevlnil, na několika místech ho pomocí kousků drátu upevněte k napínacímu drátu.

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

* drátěné pletivo * plotové sloupky * vzpěry * pletivové tyče * napínač drátu * upevňovací objímky * napínací a spojovací drát * cement, štěrkopísek (případně hotovou betonovou směs) a vodu * pásmo * rýč a lopatu * pěchovadlo betonu * vodováhu * šroubový klíč

Chcete konkrétní příklad? Na 40 m dlouhý plot s jednou brankou potřebujete: 40 m pletiva, 78 m napínacího drátu, 9 sloupků, 2 sloupky sloužící jako trám, 6 vzpěr, branku, 2 panty, 11 čepiček na sloupky, písek, cement, vodu a nářadí.