Nejprve si zvolte místo, kde jezírko bude. Neměli byste ho  umístit v trvalém stínu, ale ani tam, kde by bylo prosluněné celý den. Ideální je takové místo, kam sluníčko svítí 5 – 6 hodin denně. Není vhodné ho dávat ani tam, kde jsou vzrostlejší listnaté stromy. Jejich listí by znečisťovalo hladinu jezírka.

Jezírko můžete vybudovat dvěma způsoby. Buď po vyhloubení jámy použijete speciální fólie, my se však podrobně budeme věnovat druhé snadnější a rychlejší možnosti. Tedy jak zabudovat  jezírko, vylisované z plastu. Na trhu je jich spousta, stačí si jen vybrat, jak velkou hladinu a objem chcete. Máte-li svažitý pozemek, můžete dokonce udělat kaskádu z několika různě velkých jezírek. Dají se pořídit od 810 Kč až po 4 250 Kč (ceny AL-KO).

Zakládáme jezírko krok za krokem

1) Těleso jezírka nejprve otočte dnem vzhůru a přesuňte ho na místo, které jste zvolili k výstavbě.
2) Pomocí písku,  drobných dřevěných kolíčků nebo hadice si vyznačte obrysy jezírka. Přidejte cca 10 cm pro další úpravy.  Svrchní ornici můžete použít do kompostu, spodní, neúrodná zemina je vhodná pro terénní úpravy hrubšího rázu.
3) Výkop se snažte vytvarovat co nejpřesněji podle tvaru tělesa.
4) Dno hotového výkopu zpevněte štěrkopískem navezte zhruba pěticentimetrovou vrstvu písku. Pak vložte do jámy samotné těleso jezírka.
5) Jezírko musí sedět ve výkopu naprosto vodorovně. Zkontrolujte to pomocí vodováhy. Pokud těleso není v rovině,  přidejte další materiál na dno výkopu.
6) Prázdné jezírko není nutné vystýlat folií, materiál tělesa je vodotěsný a nezávadný pro rostliny i rybky.
7) Mezeru mezi jezírkem a stěnami vyplňte pískem, který potom prolijte vodou. Břehy můžete později osadit kameny, ozdobnými travinami a nízkými kultivary.

Fotogalerie
7 fotografií

8) Do jezírka dejte podle své fantazie kameny a další dekorace. Po tomto kroku začněte s napouštěním vody. Po napuštění zhruba poloviny hloubky jezírka zkontrolujeme ještě znovu rovnoměrnost usazení a nainstalujte filtrační zařízení, případně fontánku.
9) Do jezírka zasaďte vodní rostliny. Vysazujte je v malých skupinkách po 3 – 6 kusech ve vzdálenosti 30 – 40 cm. Dbejte, aby drobné druhy nebyly příliš zastíněny těmi vyššími. Nejvhodnější dobou pro jejich zasazení je chladnější večer.
10) Pokračujte s napuštěním vody, jezírko nenaplňujte úplně, ale nechte zhruba dva centimetry od okraje jako rezervu pro případ silného deště.
11) Zprovozněte filtrační zařízení a nechte je běžet. Dlouhodobé vypnutí může zvýšit obsah dusíkatých látek. Ty mají negativní vliv na živé organizmy.
12) Upravte okolí jezírka, poznamenané jeho výstavbou. Na břehy se hodí především kameny, okrasné traviny a nízké kultivary jehličnatých dřevin.
13) Velmi pěkně působí, když jezírko doplníte například fontánkami. Těch je mnoho typů, každý vytváří jiný efekt. Většina těchto fontánek je už vybavena uhlíkovým filtrem, takže máte vystaráno i s filtrací vody v jezírku. Fontánu i s filtrem pořídíte od 890 Kč do 2 390 Kč.
14) Jezírko můžete oživit rybkami, jako jsou například koi kapříci, závojnatky, zelená forma parmičky nádherné nebo pancéřníček skvrnitý. Pokud budete mít jezírko hlubší, než 80 cm, můžete rybičky nechat přezimovat v něm. Jinak je třeba na podzim ryby síťkou vylovit a nechat je přezimovat třeba ve vaničce v chladné a temnější místnosti.

(Připraveno ve spolupráci s odborníky z AL-KO)