Nejjednodušší je postavit u zdi, kterou chcete zvukově izolovat, akustickou předsazenou stěnu. Na trhu je nyní k dostání novinka v podobě modrých akustických sádrokartonových desek Rigips. Jsou vyrobeny podle speciální receptury  a díky svému unikátnímu složení výborně brání šíření hluku z okolních místností. Navíc se montují stejně snadno, jako kterákoliv jiná sádrokartonová konstrukce.

5 kroků, jak na to

1) Po vyměření polohy obvodového UD Rigiprofilu, jeho podlepení pěnovým napojovacím těsněním Rigips, připevněte profily natloukacími hmoždinkami ve vzájemné rozteči max. 800 mm.

2) Napojovacím těsněním podlepte také stavěcí třmeny před jejich připevněním na zeď. Podle budoucího umístění CD Rigiprofilů vyměřte polohu stavěcích třmenů. Ty ukotvěte k podkladní zdi plastovými natloukacími hmoždinkami v požadovaných roztečích.

3) . Po nasunutí do podlahového UD Rigiprofilu je ustavte do svislé polohy a spojte s předem namontovanými stavěcími třmeny pomocí šroubů do plechu (typ LB).

4) Minerální izolaci vkládejte bez mezer v celé ploše konstrukce. Konstrukci opláštěte modrými akustickými sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm, které osazujte nastojato. Při opláštění dbejte na to, aby byly příčné (vodorovné) spáry sousedních desek vzájemně vystřídány alespoň o 400 mm a nedocházelo tak k vytváření křížových spár.

5) Po dokončení opláštění zatmelte hlavy šroubů a spáry mezi akustickými sádrokartonovými deskami Rigips tmelem Rifino Top.

Více informací naleznete na www.rigips.cz a www.modreticho.cz

Fotogalerie
4 fotografie