Typů udíren je celá řada. Některé mají ohniště přímo pod udicí komorou, ale odborníci doporučují uzení spíše chladným kouřem. Toho dosáhnete, umístíte-li ohniště nejméně 2 metry od vlastní komory, se kterou ho spojíte horizontálním kouřovodem. Nejběžnějším typem takové udírny je tzv. "domeček", s jehož stavbou vám poradíme.

Co udělat před vlastní stavbou?

Udírna s bočním kouřovodem ze soutěže Chaty a chalupy
Autor: Soutěž Chaty a chalupy
Nejprve si rozmyslete, kde bude udírna stát. Pamatujte na to, že potřebujte dostatek prostoru jak pro přikládání do ohniště, tak pro obsluhování udící komory. Postavit ji můžete jak na zahradě, tak přímo u domu.

Před tím, než začnete stavět, si pořiďte buď u řemeslníka nebo ve specializované prodejně kovovou udicí komoru s teploměrem a také přikládací dvířka z litiny pro ohniště.

10 TOP rad, jak udírnu postavit

1) Nejprve si vyznačte půdorys stavby kolíčky a provázky. Ostrým rýčem začněte co nejpřesněji podle obrysů hloubit výkop pro ohniště, kouřovod a vlastní udírnu. Ve výkopu připravte betonovou, nejlépe armovanou základovou desku.

2) Prostor ohniště postavte z kvalitních cihel, zevnitř ho vyzděte cihlami šamotovými.Ohniště osaďte dvířky pro přikládání, vybavené přesnou regulací přívodu vzduchu.

3) Na vybetonovaný základ se začne stavět první řada cihel obezdění. Používejte vápennou nebo vápenocementovou maltu. Postupně zakryjte až po ohniště celý horizontální kouřový kanál. Na vyzděný základ postavte již hotovou udicí komoru, vyrobenou z ocelového plechu. Spodní část komory musí být otevřená, vstupují tudy spaliny pro uzení!

10 kroků, jak si postavit pergolu

10 kroků, jak si postavit pergolu

Proč si v létě neposedět v příjemném stínu pergoly a užívat si pohody? S její stavbou můžete začít už teď a my vám poradíme, jak na to.celý článek

Fotogalerie
7 fotografií

4) Jakmile máte udicí komoru pevně usazenou tak, aby při ní při stavbě zdí zůstaly dilatační spáry (plech bude při rozdílných teplotách „pracovat“), můžete začít stavět vnější cihelný plášť. Cihly či bloky z lehčeného materiálu dobře provázejte, hlavně v rozích, aby byla stavba co nejpevnější.

5) Po dostavění po výšku, kde bude umístěn malý krov střechy, začnete s omítáním. Nejprve natáhnete „jádro“ a teprve potom uděláte vnější omítku. Stavba je namáhána teplem při provozu a proto je nutné její omítku udělat co nejkvalitnější. Nejlepší klasická omítka je vápenná. Pokud jste stavěli z Hebelu nebo Ytongu, použijte omítku odolnou jak vnějším vlivům, tak kolísání teplot.

6) Sestavit krov je práce pro odborníka nebo pro skutečně šikovného kutila. Abyste si ušetřili složitou práci se zadlabáváním jednotlivých částí dosedacích ploch, můžete k spojování použít  moderní kovové spojky.

7) Nejprve vytvořte základní rám, na kterém bude krov střechy stát. Nezapomeňte, že střecha by měla přední stěnu udírny přesahovat a tím ji chránit proti povětrnostním vlivům. Pamatujte na to, že stříškou bude procházet také odkouření. Protože nemůžete dodržet obvyklou vzdálenost mezi dřevem a odkouřením, je nutno komínek dobře odizolovat.

8) Dříve než krov smontujete, musíte instalovat odkouření. Chcete-li co nejlépe regulovat odchod spalin, osaďte do odkouření klapku. Po sestavení  konstrukce  střechy  namořte  její  části  protiplísňovým a protipožárním nátěrem. Dokončete vnější omítky a dejte na střešní krokve latě, na které klasickým pokrývačským způsobem položte tašky, nejlépe tzv. bobrovky.

9) Po této poslední práci nechte stavbu nejprve po nějakou dobu vyschnout a pak můžete udírnu „zakouřit“. Při prvním zapálení ohně dochází v kouřových cestách ke kondenzaci spalin a vody z paliva a stěn. Nejedná se o závadu, ale o běžný úkaz, který sám při dalším provozu zmizí.

10) Dříve než poprvé začnete v nové udírně udit, nechejte ji nějakou dobu (nejlépe 24 hodin) pracovat naprázdno. V ohništi topte, aby spaliny zevnitř prostoupily všechna místa udírny a hlavně udicího prostoru. Teprve až je celá stavba „zakouřená“, můžete začít udit.

NÁŠ TIP:
Jednou z jednodušších variant je udící komora z dřevěných prken.
Autor: Grada

Pokud netrváte na "dlouhověkosti" své udírny, můžete zvolit jinou variantu, kdy na konstrukci udicí komory použijete dřevo. Prkennou budku můžete na zimu sejmout a uložit, nezapomeňte ale přikrýt otvor pod ní!

Zdroj: Václav Vlk,  "Udírny - konstrukce, stavba, uzení", GRADA