Český statistický úřad v tomto roce uveřejnil výsledky srovnání průměrného platu a dostupného zboží v letech 1985 a 2014. Za třicet let narostly rozdíly nejen v průměrné mzdě, ale samozřejmě také v tom, co si za ni můžeme koupit. Průměrná mzda se přitom zvýšila z 2920 korun v roce 1985 na 25 686 korun v roce 2014, tedy téměř devětkrát. Závěr průzkumu je následující: pokud budeme srovnávat platy a možnost si za ně něco koupit, polepšili jsme si pouze v některých oblastech. Kdysi jsme na jednu stranu mohli za průměrný plat pořídit více hnědého uhlí, zemního plynu nebo poslat více dopisů poštou, dnes máme možnost koupit z platu větší množství potravin či domácích spotřebičů.

PRŮMĚRNÝ PLAT?

Realita je samozřejmě jiná, na “tabulkový“ průměrný plat ve skutečnosti nedosáhnout dvě třetiny Čechů. Za své mzdy tak nepořizují sporáky či vysavače, ale především potraviny. Velkou část jejich výdělku pohltí také provoz domácnosti, tedy výdaje za energie. Pokud má naopak někdo vyšší výdělky, pak si nejspíš bude pořizovat i věci, které k běžnému životu nezbytně nutné nejsou.

Autor: Shutterstock

JEDEN SPORÁK STAČÍ

Výsledek výzkumu přinesl několik závěrů. Pro české domácnosti, které jsou průměrné a podprůměrné, z něj ale plyne především to, že se vyplatí šetřit energiemi, které jako jedny z mála porovnávaných komodit za třicet let vyšplhaly co do finanční náročnosti zásadně nahoru. Týká se to významně zemního plynu, kde průměrný plat před třiceti lety vystačil na dvojnásobné množství tohoto typu energie než dnes. U vodného a stočného nabízí statistici porovnání až s rokem 1991, a přesto je nárůst obrovský. Tehdy jsme za průměrnou mzdu mohli vytočit 1264 m3, dnes pouze 316,6! U elektřiny nabízejí
odborníci srovnání let 1988,
kdy průměrná mzda stačila na 6447,92 kWh, a roku 2013, kdy to bylo 6238,31 kWh.

Energie jsou zkrátka drahé a platba za ně dnes představuje velmi významnou část průměrného, ale především podprůměrného platu. Čím budeme s energiemi zacházet úsporněji, tím více nám zbude na jiné zboží, které je rovněž třeba. V běžné domácnosti určitě stačí jen jeden vysavač a jeden sporák stejně jako televizor nebo chladnička, i když jsou ve srovnání s 80. léty mnohem dostupnější. Důležité je, aby byly úsporné a náš už tak našponovaný rozpočet nezatěžovaly více, než je třeba.