Při plánované opravě domu, bytu, chaty či jakýchkoli nebytových prostor, se pravděpodobně nevyhnete rekonstrukci podlah. U většiny rekonstrukcí ale bohužel nestačí vyměnit jen vrchní vrstvu za nový a modernější povrch. Každou podlahu je nutné vyrovnat a dobře izolovat. Zažitou a odposlouchanou klasikou je pro mnoho lidí úprava podlahy betonem nebo samonivelační hmotou. Takový postup je ale časově náročný (vysychání) a hrozí riziko prasklin. Možností, jak na rekonstrukci podlahy je hned několik. Elegantní a rychlý způsob existuje však jen jeden - rekonstrukce podlahy suchou cestou.

Aplikace podsypu z Liaporu
Autor: Liapor

Výhody vyrovnání podlahy suchou cestou

Realizace spočívá ve vytvoření nové suché plovoucí podlahy ze sádrokartonových, dřevotřískových nebo cementotřískových desek, pod které se položí vrstva lehkého keramického kameniva Liapor (keramzitu). Tento způsob rekonstrukce v sobě nese nespočet výhod:

 • Kamenivo Liapor má skvělé izolační vlastnosti.
 • Instalace je snadná a rychlá.
 • Nejsou nutné žádné technologické přestávky.
 • Podlaha je ihned pochozí.
 • Lze použít pro rekonstrukce i novostavby
 • Jedná se o čistě přírodní a 100% nezávadný materiál.
 • Kamenivo Liapor má nízkou objemovou hmotnost - zbytečně nezatěžuje nosnou konstrukci a lze tak použít třeba i pro střešní nástavby.
 • Umožňuje také bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací. 

Video z rekonstrukce podlahy pomocí Liaporu

 

Postup rekontrukce podlahy Liaporem

1.) Odstraňte starou podlahu včetně starého násypu a podklad důkladně očistěte.

2.) Následuje položení separační vrstvy (např. netkané geotextilie).

3.) Položte vyrovnávací podsyp z kameniva Liapor, doporučená je frakce 1-4mm. Je vhodné jej aplikovat při nerovnostech podkladu nad 20 mm, výše násypu není v podstatě omezena.

4.) Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka.

Na připravené vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, ale pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrénovými deskami v místě pohybu a manipulace.

Zpracování podsypu z Liaporu 2
Autor: Liapor

5.) Na zhutnělou vrstvu Liaporu už můžeme pokládat podlahové desky všech dnes na trhu běžných typů (KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd.).

 • K zajištění správné funkce plovoucí podlahy musíme oddělit podlahové desky od stěn a ostatních stavebních konstrukcí pomocí dilatačních obvodových pásků.
 • Podlahové desky klademe na připravenou vrstvu vyrovnaného a připraveného podsypu z Liaporu a měly by být vždy kladeny v systému pero/drážka. Pokud klademe vícevrstvý systém, musíme dbát na dodržení překrytí spár jednotlivých vrstev.
Zpracování podsypu z Liaporu
Autor: Liapor

 • Při větší ploše podlahy je vhodné podsyp a podlahové desky pokládat postupně. Ideálně si vždy připravit plochu podsypu větší o 30 % než bude plocha kladených desek. S pokládkou se obvykle začíná v rohu protilehlé stěny dveří.
 • Dokonalého spojení desek, tuhosti a rovinnosti podlahy zajistíme nanesením lepidla do spar desek a jejich následným prošroubováním dle doporučení výrobce desek.

6.) Na závěr spáry přetmelíme. Podlaha je hotová a na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu (laminátovou podlahu, dlažbu, koberec atd.).

Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu
Autor: Liapor

Kde můžu zakoupit keramické kamenivo Liapor?

Dříve než položíte plovoucí podlahu, vyrovnejte vrstvy pomocí lehkého keramzitu Liapor, který je běžně k dostání v prodejní síti Liapor, nebo na adrese obchod.liapor.cz.      

Poradenství v otázce aplikací keramického kameniva Liapor vám poskytne obchodně technický poradce výrobce – kontakt.