Pokud se jednalo o vrácení zboží v rámci odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů po jeho převzetí, kdy vy jste v této lhůtě od smlouvy řádně odstoupili a také jste zboží prodejci v následujících 14 dnech zaslali, nemá popsané jednání podnikatele vliv na jeho povinnost vrátit vám všechny peněžní prostředky včetně případných nákladů na dodání, které od vás na základě uzavřené kupní smlouvy přijal.

Podnikatel by vám měl peněžní prostředky vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V tomto směru vám může podnikatel zadržovat peněžní prostředky maximálně do doby, než mu zboží předáte nebo prokážete, že jste mu zboží odeslala.

Podnikatele kontaktujte s požadavkem na vrácení kupní ceny a ke svému požadavku přiložte také kopii dokladů prokazujících odstoupení od smlouvy a poslání zboží zpět k jeho rukám. Pokud na vaši výzvu nezareaguje pozitivně, máte možnost kontaktovat se žádostí o mimosoudní řešení věci Českou obchodní inspekci nebo prodejce vyzvat přímo předžalobní výzvou k navrácení peněžních prostředků, popřípadně věc dále řešit soudní cestou.