"Za majetkovou škodu nebo újmu na zdraví způsobenou psem odpovídá ze zákona jeho vlastník, popřípadě spolu s ním společně a nerozdílně osoba, které bylo zvíře svěřeno a měla ho v užívání v době incidentu.

Zjistěte, kdo je majitelem psa a kdo se o něj v dané době staral. Od těchto osob si vyžádejte jméno, příjmení, adresu, kontakt. Pokud nebudou chtít spolupracovat a budou situaci zlehčovat, zavolejte policii. Danou situaci je možné posoudit jako přestupek proti občanskému soužití, nebo dokonce jako trestný čin ublížení na zdraví.

Vlastník psa je povinen ze zákona do 24 hodin od pokousání zajistit vyšetření svého zvířete u veterináře pro vyloučení nákazy vzteklinou a následně toto vyšetření zopakovat ještě po pěti dnech. Na této skutečnosti nemění nic ani fakt, že pes je řádně očkovaný. Vlastníka psa tedy požádejte o poskytnutí kopií těchto zpráv od veterináře pro svého ošetřujícího lékaře.

Sami ihned jděte k lékaři a nechte sobě nebo postiženému ránu ošetřit. Po majiteli, popřípadě osobě, které bylo zvíře svěřeno, můžete požadovat různé typy náhrad - bolestné, náklady spojené s léčbou, náhradu za movité věci či jejich opravení. Zkuste se nejdřív dohodnout. Pokud nebude souhlasit, máte možnost vydat se cestou soudního řízení," radí JUDr. Barbora Pospíšilová, ředitelka úseku likvidace škod D.A.S.