Lov na prut dospělého rybáře

O tom, jak začít rybařit, jsme si už podrobně povídali hned v úvodním díle našeho seriálu o lovu ryb. V první řadě je zapotřebí získat rybářský lístek, na jehož základě se můžete stát členy Českého nebo Moravského rybářského svazu a zakoupit si povolenku k lovu na svazových vodách. U dětí však existují ještě další zajímavé alternativy. Kromě možnosti začít pokoušet své rybářské štěstí na některé z mimosvazových – tzv. komerčních – vod existuje pro nejmladší adepty rybařiny zajímavá alternativa započít své první lovecké krůčky po boku svého tatínka, dědečka či jiného dospělého rybáře. Ten totiž v rámci svého rybářského oprávnění může provádět praktickou výuku rybolovu, a to tak, že dítěti umožní obsluhovat jeden ze svých prutů. Lovit na udici dospělého rybáře bez povolenky mohou v Moravském rybářském svazu děti do osmi, v Českém rybářském svazu dokonce do deseti let. Tato možnost je vítaná zejména u nejmladších dětí, které jsou na samostatné chytání ještě příliš malé. Takto si mohou lov pod vaším bedlivým dozorem v klidu vyzkoušet a vy se zatím přesvědčíte, nakolik je rybařina skutečně chytla a zda má vůbec smysl postoupit dál směrem k členství v rybářském svazu.

V některých dětech se skrývá rybářská vášeň. Když ji objeví, neváhají při rybařině i mrznout a stát ve vodě...
Autor: www.chytej.cz

Svazový rybolov dětí a mládeže

Dalším krokem k tomu plnohodnotně se věnovat rybářskému sportu je tedy stát se členem rybářského svazu a získat povolenku na svazové revíry. V právech a povinnostech nedospělých členů jsou však nyní poměrně značné rozdíly mezi Moravským a Českým rybářským svazem.  Moravský rybářský svaz (MRS) pokrývá oblast celé Jižní Moravy (v podstatě Jihomoravského kraje podle bývalého krajského členění), Český rybářský svaz (ČRS) pokrývá celé Čechy a Severní Moravu, a člení se dále na jednotlivé územní svazy (Středočeský, Západočeský, Jihočeský apod.).

V MRS může být za řádného člena přijato dítě od osmi let věku a lov nezletilých je dále poměrně výrazně omezen. Mládež do 15 let včetně smí provádět lov pouze na 1 prut, nesmí chytat na živou ani mrtvou rybku, stejně jako nesmí lovit nástražní rybky do čeřínku. Lov dravců na přívlač smí provádět pouze s umělou nástrahou. Na druhou stranu je povolenka pro nezletilé členy také výrazně levnější (mimopstruhová povolenka pro rok 2013 stojí dospělého rybáře 800,-Kč, mládež 250,- Kč).

Rudolf má své začátky již mnoho let za sebou...
Autor: www.chytej.cz

Členem ČRS se může stát dítě, které započalo školní docházku (tedy zhruba už od 6 let věku) a mládež má v současné době již v podstatě stejná práva i povinnosti jako dospělí členové. Děti tedy smí chytat na dva pruty, živou i mrtvou nástražní rybku apod. Pravidla pro lov dětí pak mohou ještě dílčím způsobem upravovat jednotlivé územní svazy – např. Jihočeský územní svaz nabízí možnost zakoupit dětskou povolenku k lovu na 1 prut (v ceně 300,- Kč) nebo na 2 pruty (400,- Kč). Z výše uvedeného je tedy patrné, že kupříkladu na Lipně, Orlíku nebo Novomlýnských nádržích platí v současné době různá pravidla pro lov dětí a mládeže, a je zapotřebí se s nimi dopředu důkladně seznámit.  Na druhou stranu prakticky všude již byla dětem zrušena povinnost absolvovat pro získání členství ve svazu minimálně roční rybářský kroužek a není už také při lovu povinný dozor dospělé osoby.

Ideální je začít rybařit se starším rybářem anebo např. v rybářském kroužku
Autor: www.chytej.cz

Sportovní rybolov nabízí dětem a mládeži velmi smysluplnou alternativu trávení mimoškolního času. V dnešní době plné brutality a života v často falešné virtuální realitě přináší rybařina jakýsi návrat ke kořenům – vášně jsou tu opravdové, příběhy plnokrevné, a sáhnout si na rybu znamená vždy poznat kus skutečné přírody. Moderní sportovní rybařina také klade důraz na celkový vztah k přírodě a krajině a úctě k rybě coby ušlechtilému tvoru, který si zasluhuje náš respekt a slušné zacházení. To všechno jsou důvody, proč rybařina neslouží dětem jen k zabíjení volného času, ale naopak přináší trvalejší hodnoty a přispívá k celkovému rozvoji jejich lidské osobnosti.

Kompletní legislativa a kontakty na rybářské svazy pro rybáře z Čech, Moravy i ze Slovenska: http://www.chytej.cz/legislativa/