Využití přebytečné zeminy

Snad po každé stavbě zůstane na zahradě hodně volné zeminy, ať už kvalitní ornice ze skrývky půdorysu domu nebo „mrtvé“ podorniční žlutky ze základových pasů a podobně. „Za její nakládku, dopravu na skládku a samotné skládkovné by majitelé zaplatili zhruba kolem 30 000 Kč, a přitom za stejnou cenu se dá terén modelovat,“ říká Daniel Purgert z fi rmy Zahrady snů. „Proto jsme přebytečnou zeminou vytvořili zvlněnou zahradu.“ Na fotografi i vidíte pohled od domu, uprostřed je dnes už příjemné posezení s pergolou, za „kopečky“ se skrývá zeleninový koutek, místo pro jahody a bylinky i malé oplocení pro slepici. Do záběru se už nevešla místa pro pískoviště, houpačky zastíněné sakurou i posezení pod ovocnými stromy.

Stav před úpravou
Autor: Dan Purget, www.zahradysnu.cz

Bezpečné schody

Svažitý pozemek s převýšením kolem 1,5 m majitelé chtěli rozdělit na dvě části, aby nahoře vzniklo místo pro posezení a výhled na zahradu a spodní část nabídla sportovní vyžití. „K tomu je ideální bazén a volná travnatá plocha. Vlnitými zídkami a prodlouženým schodištěm širokým skoro 2 m jsme opticky rozčlenili účelový terasovitý přechod.“ Svažitý terén nyní působí přirozeně a po širokých schodech se bezpečně sejde rovnou k bazénu.

Bezpečné schody
Autor: Dan Purget, www.zahradysnu.cz

Místo pro rybáře

Na konci zahrady, kde plot svírá téměř trojúhelníkový tvar (jde asi o 45 m2), chtěl majitel vytvořit relaxační kout. „Protože je vášnivý rybář, přál si jezírko jako ‚káď‘ pro ryby, než se dostanou na talíř. Výsledkem je posezení u členitého jezírka s přepadem vody a místem určeným pro grilování úlovků. Musím však zdůraznit, že majitel je velmi šikovný, například dlažbu pokládal sám, osázel si také rostliny kolem jezírka,“ podotýká Daniel Purgert.

Místo pro rybáře
Autor: Dan Purget, www.zahradysnu.cz

Příjezdová cesta

Jižní strana zahrady před domem (viz menší foto) je výsledkem práce majitelky, ale severovýchodní strana byla původně rovná a kromě toho, že se přes ni jezdilo do garáže vzadu u domu, se nevyužívala. „Vymysleli jsme příjezdovou cestu rozvlnit tak přirozeně, jako majitelka vjíždí autem přes zahradu do garáže. Přitom jsme jemně zvlnili terén, aby vznikl dojem, že se cesta ztrácí v dálce, a podél vjezdu jsme vyvýšili zídku ze štípaného KB bloku – přestože je z betonu, pěkně zapadne do okolního prostředí. Tato část zahrady je osázená hlavně jehličnany a travinami, aby nebyla tak pracná na údržbu,“ vysvětluje Daniel Purgert.

Příjezdová cesta
Autor: Dan Purget, www.zahradysnu.cz