Využití přebytečné zeminy

Snad po každé stavbě zůstane na zahradě hodně volné zeminy, ať už kvalitní ornice ze skrývky půdorysu domu nebo „mrtvé“ podorniční žlutky ze základových pasů a podobně. „Za její nakládku, dopravu na skládku a samotné skládkovné by majitelé zaplatili zhruba kolem 30 000 Kč, a přitom za stejnou cenu se dá terén modelovat,“ říká Daniel Purgert z fi rmy Zahrady snů. „Proto jsme přebytečnou zeminou vytvořili zvlněnou zahradu.“ Na fotografi i vidíte pohled od domu, uprostřed je dnes už příjemné posezení s pergolou, za „kopečky“ se skrývá zeleninový koutek, místo pro jahody a bylinky i malé oplocení pro slepici. Do záběru se už nevešla místa pro pískoviště, houpačky zastíněné sakurou i posezení pod ovocnými stromy.

Stav před úpravou
Stav před úpravou
Autor: Dan Purget, www.zahradysnu.cz

Bezpečné schody

Svažitý pozemek s převýšením kolem 1,5 m majitelé chtěli rozdělit na dvě části, aby nahoře vzniklo místo pro posezení a výhled na zahradu a spodní část nabídla sportovní vyžití. „K tomu je ideální bazén a volná travnatá plocha. Vlnitými zídkami a prodlouženým schodištěm širokým skoro 2 m jsme opticky rozčlenili účelový terasovitý přechod.“ Svažitý terén nyní působí přirozeně a po širokých schodech se bezpečně sejde rovnou k bazénu.

Bezpečné schody
Bezpečné schody
Autor: Dan Purget, www.zahradysnu.cz

Místo pro rybáře

Na konci zahrady, kde plot svírá téměř trojúhelníkový tvar (jde asi o 45 m2), chtěl majitel vytvořit relaxační kout. „Protože je vášnivý rybář, přál si jezírko jako ‚káď‘ pro ryby, než se dostanou na talíř. Výsledkem je posezení u členitého jezírka s přepadem vody a místem určeným pro grilování úlovků. Musím však zdůraznit, že majitel je velmi šikovný, například dlažbu pokládal sám, osázel si také rostliny kolem jezírka,“ podotýká Daniel Purgert.

Místo pro rybáře
Místo pro rybáře
Autor: Dan Purget, www.zahradysnu.cz

Příjezdová cesta

Jižní strana zahrady před domem (viz menší foto) je výsledkem práce majitelky, ale severovýchodní strana byla původně rovná a kromě toho, že se přes ni jezdilo do garáže vzadu u domu, se nevyužívala. „Vymysleli jsme příjezdovou cestu rozvlnit tak přirozeně, jako majitelka vjíždí autem přes zahradu do garáže. Přitom jsme jemně zvlnili terén, aby vznikl dojem, že se cesta ztrácí v dálce, a podél vjezdu jsme vyvýšili zídku ze štípaného KB bloku – přestože je z betonu, pěkně zapadne do okolního prostředí. Tato část zahrady je osázená hlavně jehličnany a travinami, aby nebyla tak pracná na údržbu,“ vysvětluje Daniel Purgert.

Příjezdová cesta
Příjezdová cesta
Autor: Dan Purget, www.zahradysnu.cz