Vaším cíle bude dosáhnout toho, aby měl strom pravidelně rozloženou korunu. To znamená, že kosterní větve, které tvoří základ koruny stromu, by se měly rovnoměrně rozkládat do všech stran a nevyrůstat z jednoho místa.

Jednotlivá patra koruny nemají být blízko u sebe a obrost koruny, tedy jednoleté a dvouleté výhony, se mají vyskytovat  v jejím celém objemu.

Na co ještě myslet? Jádroviny plodí na dvouletém a starším dřevě. V červnu se listové pupeny přeměňují na květní. Pokud byste zakrátili jednoleté výhony, k této proměně vůbec nedojde a místo plodů sklidíte nové listí. Strom tedy prosvětlete, ale uvnitř koruny neodstraňujte všechny jednoleté a dvouleté výhony!

Fotogalerie
5 fotografií

Jak na to?

Nejprve si připomeňte základní techniky řezu, se kterými jsme vás seznámili v minulém čísle (na větevní kroužek, pupen nebo očko a v místě větvení). A pak? Upravte korunu v dolní i horní části a potom se věnujte kmeni. Ve spodní části koruny zkraťte nebo odstraňte staré větve ohnuté k zemi, zredukujete tak část plodonosného dřeva.

Odřežte na větevní kroužek celé větve, které zahušťují korunu. Další větve zkraťte tak, aby na zbylém konci zůstala prodlužující větev nebo výhon (takzvaná vodící větev). Prohlédněte jednoleté výhony, přebytečné celé odstřihněte ve větevním kroužku. Odstraňte staré pahýly na větevní kroužek. U nalomených větví nebo napadených chorobou, případně škůdcem, odřežte poškozenou část tak, aby zůstala vodící větev, nebo je odstraňte celé na větevní kroužek. Očistěte kmen a zbavte se kořenových výmladků.

Zimní prořez stromů: S čím začít právě teď?

Zimní prořez stromů: S čím začít právě teď?

Ačkoliv se traduje, že ovocné stromy se mají prořezávat v prvních měsících roku, platí to jen pro jádroviny, tedy například jabloně, hrušně nebo kdoule.…celý článek

Zimní prořez stromů: Naučte se nejčastější techniky

Zimní prořez stromů: Naučte se nejčastější techniky

Zahradě sice ještě pořád vládne paní Zima, ale právě teď přišel čas k …celý článek

Zkrátit je třeba také odplozené větve.
Autor: Petr Hanzl
ZAKRÁCENÍ ODPLOZENÉ VĚTVE - Ve spodní části koruny často bývají odplozené větve, sklánějící se k zemi. Zahušťují korunu a proniká sem málo světla, úroda klesá. Pokud je takových větví hodně, některé odstraňte ve větevním kroužku, abyste korunu prosvětlili, jiné zakraťte na větev směřující nahoru. Neredukujte všechny větve, zvedla by se koruna.

Plodonosné dřevo
Autor: Petr Hanzl
ROZVĚTVENÉ PLODONOSNÉ DŘEVO - Často se nachází na spodních plodících větvích. Na některých z nich, skloněných k zemi, můžete spatřit mnoho takových útvarů a na jejich konci už nerostou jednoleté výhony. Tyto větve jsou odplozené a zkracujte je podle obrázku výše.

Popis, jak zkrátit dvouleté výhony
Autor: Petr Hanzl
ZAKRÁCENÍ DVOULETÝCH VÝHONŮ - Jednoleté výhony vyrůstají z dvouletého výhonu, který už má plodné trny (pokvetou na jaře). Dvouletý výhon zakraťte tak, aby jeden z jednoletých výhonů vytvořil vodící větev. Jednoleté výhony rozhodně nezkracujte, pouze je-li třeba, některé odstraňte celé, další ponechte bez zásahu.

Před začátkem jara je také třeba odstranit výmladky.
Autor: Petr Hanzl
KOŘENOVÉ VÝMLADKY - Kromě koruny je třeba řešit také kmen, který musí být čistý. Všechny vyrůstající výhony (ať už přímo z kmene nebo z kořenů) odstraňte na větevní kroužek. U paty stromu odřežte případné výhony co nejníže. Potom vyčistěte dutiny v kmeni a překryjte je prodyšným materiálem, aby do nich netekla voda.


POZOR: Další zajímavé rady nejen pro zahradu najdete také v časopise Blesk Hobby č.2/2011, který je právě na novinových stáncích. Spolu s ním také zadarmo získáte speciální přílohu „Báječné bylinky“!

Blesk Hobby č.2 /2011

Blesk Hobby č.2 /2011

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA: Vše o bylinkách Téma měsíce: Příprava na rozkvetlé balkonycelý článek