Co je dobré si připomenout? Způsob řezu souvisí s pěstebními podmínkami stromů. Například silně vzrůstná podnož způsobuje větší přírůstky a je vhodná pro zákrsky (kmen: 60 až 90 cm) a čtvrtkmeny (kmen: 100 až 120 cm). Pro ovocné stěny se doporučují slabě rostoucí podnože. Další důležitá věc? Zastínění stromu z jedné strany může způsobit růst koruny na druhou stranu (kosterní větve budou delší, což však lze do určité míry korigovat řezem).

Pravidelná koruna

Nejkvalitnější ovoce roste na dvouletém dřevě.
Autor: archiv
Základní motto řezu jádrovin zní: nejkvalitnější ovoce roste na dvouletém dřevě. Při řezu se tedy snažte zajistit dostatek vitálních dvouletých výhonů v koruně a starší části průběžně odstraňujte.

Co je pro jádroviny přirozené? Pravidelná koruna. U starších stromů často přestává terminální větev po dosažení své maximální výšky růst. Koruna získává kulovitý nebo deštníkovitý tvar, který netřeba upravovat. Naopak velké zmlazení koruny může způsobit nenapravitelné škody.

5 rad, jak připravit sekačku na sezonu

5 rad, jak připravit sekačku na sezonu

Trávníky se zazelenaly a rostou před očima. Než ale poprvé vyjedete se sekačkou, je dobré ji nejdříve zkontrolovat a udělat několik základních kroků,…celý článek

Míra řezu…

… vychází z délky růstu jednoletých výhonů v minulém roce. Větve nezkracujte, jsou-li jednoleté výhony dlouhé kolem 20 cm. Zde odstraňte pouze slabší dvouleté výhony s plodnými pupeny (pod tíhou ovoce by se ohnuly). Tím zároveň tlumíte jejich růst v následujícím roce. Krátké přírůstky asi do 10 cm nebo vůbec žádné vyžadují hlubší řez; na konci zakrácené větve ponechejte větev vodicí.

Jak často řezat?

I nízké stromky je třeba pravidelně prořezávat.
Autor: Ladislav Igai/tip
Zákrsky, čtvrtkmeny a mladé stromy, které potřebují výchovný řez (provádí se nejpozději do 5 let stáří jádroviny), řežte každoročně. U starších stromů vyšších tvarů s vyrovnaným růstem opakujte řez po 2 až 3 letech.

Část jádrovin se pěstuje ve formě ovocných stěn – mezi stromy s velmi nízkými kmeny jsou menší vzdálenosti, větve se tvarují do stran. Stěny většinou vyžadují oporu a jejich pěstování je pracnější. Zde použijte částečně odlišný řez – pravidelně zakracujte jednoleté výhony (pozor, toto neplatí pro volně rostoucí jádroviny). Řez stěn doplňte ohýbáním větví a letním řezem, který je důležitý pro zapěstování plodonosného obrostu.

Jak na to:

Schéma dobře rostlé koruny
Autor: Petr Hanzl
SCHÉMA DOBŘE ROSTLÉ KORUNY - V jejím středu ponechte hlavní výhon (terminál), a to zejména v době výchovného řezu. Pyramidální koruna je důležitá hlavně pro vyšší tvary hrušní a pro volně rostoucí zákrsky. Terminál neodstraňujte ani hodně nezkracujte. Správně rostlé kosterní větve postupně vytvoří jednotlivá patra koruny.

Udržovaná palmeta
Autor: Petr Hanzl
UDRŽOVANÁ PALMETA - Jde o nejčastěji používaný typ ovocné stěny. Spodní patra jsou delší, horní kratší, a díky tomu má světlo dobrý přístup ke spodním větvím. Na ramenech palmety vidíte udržovaný plodonosný obrost, pravidelně zakracovaný.

Neudržovaná palmeta
Autor: Petr Hanzl
NEUDRŽOVANÁ PALMETA - Přerostlá horní patra zastiňují spodní část koruny, která málo obrůstá, větve usychají, a proto se musí odstranit – tím však ztrácejí svoji funkci. Strom je vyšší, nedá se sklízet a ošetřovat ze země. Tuto situaci už většinou nelze napravit.

Spur typy jabloní
Autor: Petr Hanzl
SPUR TYPY JABLONÍ - Jde o odrůdy jabloní, které jsou minimálně rozvětvené, mají silné vertikálně postavené kosterní větve a přímo na nich se tvoří plodonoše. Při řezu odstraňte celé nevhodné větve (zahušťující, přestárlé…) na větevní kroužek.
Fotogalerie
6 fotografií