Výška stěn se různí, ale většinou je do 2,3 m, protože pak můžete sklízet plody nebo provádět řez bez žebříku.

Základní pravidla

Pro ovocné stěny se používají stromky štěpované na slabě nebo středně rostoucích podnožích, které jsou důležité pro nižší růst a umožňují výsadbu na kratší vzdálenost od sebe v řadě. Tyto tvary většinou vypěstujete z jednoletého špičáku, o kterém jsme psali v minulých dílech.

A jakou roli hraje výběr odrůdy? Má svůj význam, protože potřebujeme, aby stromek nesl ovoce na krátkých plodonosných větvích. Pokud při výsadbě zvolíte směr řad sever – jih, spolehněte se na rovnoměrné osvětlení stromů z obou stran.

Protože tyto dřeviny mají relativně malý kořenový systém, je třeba jim dopřát vhodné půdní podmínky a v nejbližším okolí volnou, nezatravněnou půdu. Mezi běžně používané tvary patří volně rostoucí palmety, které nepotřebují oporu (například ruzyňská palmeta), nebo tvary vyžadující opěrnou konstrukci, jako jsou italská palmeta, případně štíhlá vřetena.

Štíhlé vřeteno:

Tento úzký tvar na zakrslé podnoži, s kmínkem vysokým 40 až 60 cm, vyžaduje oporu kmene. Protože je náročný na řez a pečlivé ošetření, doporučujeme ho zkušeným pěstitelům. Stromky můžete sázet na vzdálenost 1 až 1,5 m od sebe. Při pěstování počítejte s nižším kmínkem a terminál nechte růst směrem nahoru tak, že ho zakrátíte asi 40 cm nad nejvyšším rozvětvením podle zásady střídavého řezu.

Štíhlé vřeteno: Protože je náročný na řez a pečlivé ošetření, doporučujeme ho zkušeným pěstitelům
Autor: Petr Hanzl

Postranní větve řežte nebo ohýbejte podle potřeby tak, aby byly pokud možno vodorovné, případně mírně zešikma. Takto postupně zvyšujte terminál a pěstujte nová patra koruny (spodní větve už začínají plodit, zatímco pěstujete horní větve). Při jarním řezu odstraňte konkurenční výhony poblíž terminálu, který zakraťte. Čím je růst postranních větví menší, tím více musíte zakracovat terminál.

Pokud jsou některé větve odplozené, najděte na nich delší jednoletý výhon a zkraťte ho tak, aby tvořil prodloužení vámi vybrané větve, kterou znovu tvarujte do horizontální polohy (tím vlastně nahradí odstraněnou část). Takto průběžně zmlazujete jednotlivé části stromu. Protože je strom na zakrslé podnoži, nemusíte se bát, že by vyrostl do velké výšky.

Italská palmeta:

Má šikmo rostoucí ramena do úhlu 45 stupňů, což umožňuje jejich postupné prodlužování, protože vrchol větve směřuje pořád nahoru a může stále růst. V tomto případě spodní větve musíte udržovat delší, než větve vyšších pater, aby do nich dostatečně pronikalo světlo.

Italská palmeta: Má šikmo rostoucí ramena do úhlu 45 stupňů, což umožňuje jejich postupné prodlužování
Autor: Petr Hanzl

Při pěstování ponechte dvě postranní ramena, která ohýbejte do určeného úhlu, a terminál nechte růst kolmo nahoru. V následujících letech vypěstujte další boční větve, které také tvarujte. Pokud strom dosáhne zvolenou výšku, terminál ohněte do vodorovné polohy, a tím ukončíte jeho růst.

Ruzyňská palmeta:

Vzniká ohýbáním kosterních větví do oblouku. V místě ohybu, kde se nacházejí nejvyšší pupeny výhonu, vyroste nový terminál. V dalším roce ho opět ohněte, nebo odstraňte (záleží na hustotě koruny).

Ruzyňská palmeta: Vzniká ohýbáním kosterních větví do oblouku.
Autor: Petr Hanzl

Pokud nepoužíváte opěrnou konstrukci, můžete ohýbat větve jejich zatížením, nebo vyvazováním ke kolíku, případně k nižším, už zapěstovaným větvím. Udržovací řez spočívá hlavně v zakracování postranních výhonů, nebo je-li hustá koruna, v jejich odstraňování.