Způsob ošetření „nedokonalých“ stromů závisí na druhu poškození:

Následky větru a krupobití

Pokud dojde k mechanickému poškození například větrem, zlomené větve odstraňte na větevní kroužek nebo zkraťte na vodící větev. Kdybyste nechali na stromě roztřepené konce větví, mohly by zasychat a jsou-li blízko kmene, hrozí vznik nežádoucí dutiny.

Strom s poničenými plody, které hrozí infekcí, ošetřete přírpavky proti houbám.
Autor: Hortifoto
Starosti ovšem přináší také krupobití. Kromě zničené úrody hrozí poškození stromu – v období plné mízy například poničené letorosty nebo sloupnutá kůra na výhonech, které se hůř hojí.

Co s tím? Nezbývá nic jiného než takové výhony odstranit. Pokud je poškození rozsáhlejší, odstraňte jen nejvíce poničené větve, zbylé části koruny vytvoří nové letorosty a pak řezem příští rok na jaře a v dalších letech současný stav napravíte. Potom poničené stromy co nejdříve ošetřete přípravky proti houbovým chorobám, protože jsou méně odolné vůči infekci.

Za co může mráz

Kromě namrznutí květů a plodů může způsobit takzvanou mrazovou lištu na kmeni – podélnou prasklinu, která se špatně hojí a nedá se ani následně ošetřit. Proto je třeba dbát na prevenci a poškození kmenů mrazem předejít nabílením kmene (vápenným mlékem) na podzim, použitím neprůhledné ochrany kmene nebo stíněním. Tlumí prudké výkyvy teplot v jarních měsících, které tato poškození způsobují.

Ulomené výhony ovocných dřevin
Autor: Hortifoto
Pozor na padlí

Tato choroba na jabloních má na svědomí odumírání konců letorostů. Padlí poznáte podle bíle zbarvených a jakoby pomoučených letorostů. Napadené části pak předčasně obrůstají a mají tvar metly. Proto je vhodné kromě chemické ochrany napadené letorosty průběžně odstraňovat a likvidovat.

Za co si můžeme sami

V dobré víře, ale bez potřebných znalostí můžete ovocným dřevinám uškodit sami, když je špatně ošetříte. Například necháteli větve růst tak, že jsou slabé a dlouhé, patrně se vylomí. A když se to stane v místě, kde přirůstá ke kmeni nebo terminálu, poškození se většinou nedá napravit.

Vylomené větve ihned odřízněte, aby se lom neprohluboval, a místo ošetřete stromovým balzámem. Velkým nešvarem jsou zbytky pahýlů po odříznutých větvích. Záhy prosychají a jakmile vyhnijí, můžou způsobit nežádoucí dutinu ve stromu. Proto pahýly odřežte ve větevním kroužku.

A pokud už jsou na stromě dutiny, vyčistěte zetlelé dřevo a zakryjte je tak, aby do nich nezatékala dešťová voda, ale vzduch měl přístup. Rozhodně dutiny nezaplňujte jinými materiály ani nezpevňujte, tím byste jen urychlili další vývoj dřevokazných hub.

Řez jednou plodícího maliníku

ŘEZ JEDNOU PLODÍCÍHO MALINÍKU: Nejdříve dostraňte odplozené výhony (hnědá), pak malé zelené a nakonec podle potřeby některé velké zelené.
Autor: Petr Hanzl
Co nejdříve po ukončení sklizně nejdříve odstřihněte nůžkami u země výhony, ze kterých jste sklidili plody (jsou zdřevnatělé a šedě vybarvené). Potom vystřihněte až u země slabé letošní výhony – poznáte je podle zelené barvy, navíc bývají poměrně měkké.

Po odstřihnutí těchto výhonů si prohlédněte celý porost. Pokud je stále příliš hustý, proberte ho více. V malinovišti mají zůstat jen nejlepší, silné výhony, dostatečně prosvětlené.

Fotogalerie
4 fotografie