Co letním řezem získáte? Potlačuje růst a podporuje vývoj květních pupenů (v této době probíhá přeměna listových pupenů na květní – takzvaná diferenciace). Také působí na kvalitu a vybarvení plodů, může mít vliv i na dobu diferenciace pupenů, kterou zpožďuje.

Tím se posunuje kvetení v následujícím roce. Letním řezem se vlastně zeslabuje fotosyntéza, čímž se omezuje růst kořenů a následně i letorostů.

Co je dobré vědět

U peckovin se po základním řezu v době kvetení a záhy po odkvětu udělá další řez po sklizni plodů.
Autor: Zdeněk Kvíz
Letní řez prospěje jádrovinám při nízké násadě ovoce a při husté, nadměrně rostoucí koruně, nebo jakékoliv nerovnováze růstu a plodnosti, které můžou nastat, například po napadení květopasem nebo pilatkou. Pro jádroviny se doporučuje od druhé poloviny července do konce srpna.

Příliš časný řez v červnu a červenci může způsobit pozdější vyzrávání letorostů a tím větší náchylnost k vymrzání dřeva. A špatné provedení zase někdy vede k redukci velikosti plodů a ke snížení výnosu. U peckovin se po základním řezu v době kvetení a záhy po odkvětu udělá další řez po sklizni plodů.

Zaštipování letorostů

Tímto zásahem vlastně zastavujete růst letorostů. Zakraťte zelený letorost za druhým listem; pak v paždí listu vyraší očko a vytvoří se předčasný obrost, který můžete také zakrátit. Vzniklé útvary zahušťují korunu a lze je v době vegetačního klidu odstranit na větevní kroužek.

Vylamování letorostů

Špatné provedení řezu někdy vede k redukci velikosti plodů a ke snížení výnosu.
Autor: Zdeněk Kvíz
Slouží k odstranění konkurenčních výhonů, vlků a výrůstků na kmeni. Na větvi nezůstávají jizvy nebo zbytky větevního kroužku jako u předjarního řezu, ze kterých pak vyrůstají letorosty ze spících oček v následujícím roce. Pokud jsou letorosty ještě měkké a zelené, vylomíte je rukou.

Řez na patku

Podporuje vznik plodonosného obrostu. Letorosty, které už dosáhly přibližně délky 30 cm ( jsou na bázi zdřevnatělé), zkraťte na délku asi 0,5 cm. Na bázi patky se probudí spící pupeny a vyvinou se krátké letorosty, které můžou být zakončené květním pupenem.

Zesilování a zeslabování oček

Už naši dědové si všimli toho, že vhodnými zářezy podpoří růst pupenu, nebo ho naopak zeslabí. Tyto zásahy mění toky růstových hormonů, které mají vliv na růst oček a letorostů. Například zářezem pod očkem (nebo pod výhonem) můžete omezit (nebo zastavit) růst, tedy upravovat výhony, které chcete potlačit.

Pokud uděláte zářez nad očkem, podpoříte tok živin z kořenů, které podporují intenzitu růstu nadzemní části a tím i vybraného pupenu. V podstatě tím ovlivňujete části rostliny, u kterých potřebujete intenzivní růst.

Redukce plodů

Pokud uděláte zářez nad očkem, podpoříte tok živin z kořenů
Autor: Zdeněk Kvíz
Při nadměrném množství plodů na stromě hrozí, že při sklizni bude ovoce nevybarvené a malé. Proto ještě drobné plody prohlédněte a část ze stromu odstraňte, zbylé ovoce tím získá na kvalitě. Redukce plodů se provádí zejména u broskvoní nebo u stolních odrůd vína.

Řez ořešáku

Tento ovocný strom vytváří velkou a řídkou korunu, a proto patří mezi druhy, které nevyžadují pravidelný řez. Co byste měli vědět? Ořešáky se nemají řezat na jaře, protože dochází k velkému výtoku mízy z ran. Nejvhodnějším obdobím pro řez jsou prázdniny, ideální pak srpen, kdy se rány dobře hojí. Po řezu by na stromě neměly zůstat žádné pahýly.

Jak na to:

Řez na patku: Podporuje vznik plodonosného obrostu
Autor: Petr Hanzl
ŘEZ NA PATKU: Provádějte nad větevním kroužkem. Na patce se pak během vegetace vyvíjejí letorosty ze spících pupenů, z kterých lze vypěstovat zaštipováním plodonosný obrost.

Tímto zásahem lze vytvářet plodný obrost na větvích
Autor: Petr Hanzl
ZAŠTIPOVANÍ LETOROSTŮ: Tímto zásahem lze vytvářet plodný obrost na větvích, nebo zabránit nadměrnému růstu vlků. Vzniklé výrůstky, které zahušťuji větve, můžete při zimním řezu odstranit.

 

Pokud uděláte zářez nad očkem, podpoříte tok živin z kořenů
Autor: Petr Hanzl
ZESILUJICÍ ŘEZ: Provádějte nad pupenem, tím podpoříte růst výhonu z určitého místa. Pozor! Takto můžete podpořit na výhonu pouze jeden pupen!