Co letním řezem získáte? Potlačuje růst a podporuje vývoj květních pupenů (v této době probíhá přeměna listových pupenů na květní – takzvaná diferenciace). Také působí na kvalitu a vybarvení plodů, může mít vliv i na dobu diferenciace pupenů, kterou zpožďuje.

Tím se posunuje kvetení v následujícím roce.Letním řezem se vlastně zeslabuje fotosyntéza, čímž se omezuje růst kořenů a následně i letorostů.

Co je dobré vědět

Letní řez prospěje jádrovinám při nízké násadě ovoce a při husté, nadměrně rostoucí koruně, nebo jakékoliv nerovnováze růstu a plodnosti, které můžou nastat, například po napadení květopasem nebo pilatkou. Pro jádroviny se doporučuje od druhé poloviny července do konce srpna.

Příliš časný řez v červnu a červenci může způsobit pozdější vyzrávání letorostů a tím větší náchylnost k vymrzání dřeva. A špatné provedení zase někdy vede k redukci velikosti plodů a ke snížení výnosu. U peckovin se po základním řezu v době kvetení a záhy po odkvětu udělá další řez po sklizni plodů.

Zaštipování letorostů

Tímto zásahem vlastně zastavujete růst letorostů. Zakraťte zelený letorost za druhým listem; pak v paždí listu vyraší očko a vytvoří se předčasný obrost, který můžete také zakrátit. Vzniklé útvary zahušťují korunu a lze je v době vegetačního klidu odstranit na větevní kroužek.

Vylamování letorostů

Slouží k odstranění konkurenčních výhonů, vlků a výrůstků na kmeni. Na větvi nezůstávají jizvy nebo zbytky větevního kroužku jako u předjarního řezu, ze kterých pak vyrůstají letorosty ze spících oček v následujícím roce. Pokud jsou letorosty ještě měkké a zelené, vylomíte je rukou.

Řez na patku

Podporuje vznik plodonosného obrostu. Letorosty, které už dosáhly přibližně délky 30 cm ( jsou na bázi zdřevnatělé), zkraťte na délku asi 0,5 cm. Na bázi patky se probudí spící pupeny a vyvinou se krátké letorosty, které můžou být zakončené květním pupenem.

Zesilování a zeslabování oček

Už naši dědové si všimli toho, že vhodnými zářezy podpoří růst pupenu, nebo ho naopak zeslabí. Tyto zásahy mění toky růstových hormonů, které mají vliv na růst oček a letorostů. Například zářezem pod očkem (nebo pod výhonem) můžete omezit (nebo zastavit) růst, tedy upravovat výhony, které chcete potlačit.

Pokud uděláte zářez nad očkem, podpoříte tok živin z kořenů, které podporují intenzitu růstu nadzemní části a tím i vybraného pupenu. V podstatě tím ovlivňujete části rostliny, u kterých potřebujete intenzivní růst.

Redukce plodů

Při nadměrném množství plodů na stromě hrozí, že při sklizni bude ovoce nevybarvené a malé. Proto ještě drobné plody prohlédněte a část ze stromu odstraňte, zbylé ovoce tím získá na kvalitě. Redukce plodů se provádí zejména u broskvoní nebo u stolních odrůd vína.

Řez ořešáku

Tento ovocný strom vytváří velkou a řídkou korunu, a proto patří mezi druhy, které nevyžadují pravidelný řez. Co byste měli vědět? Ořešáky se nemají řezat na jaře, protože dochází k velkému výtoku mízy z ran. Nejvhodnějším obdobím pro řez jsou prázdniny, ideální pak srpen, kdy se rány dobře hojí. Po řezu by na stromě neměly zůstat žádné pahýly.

Jak na to:

ŘEZ NA PATKU: Provádějte nad větevním kroužkem. Na patce se pak během vegetace vyvíjejí letorosty ze spících pupenů, z kterých lze vypěstovat zaštipováním plodonosný obrost.

ZAŠTIPOVANÍ LETOROSTŮ: Tímto zásahem lze vytvářet plodný obrost na větvích, nebo zabránit nadměrnému růstu vlků. Vzniklé výrůstky, které zahušťuji větve, můžete při zimním řezu odstranit.

ZESILUJICÍ ŘEZ: Provádějte nad pupenem, tím podpoříte růst výhonu z určitého místa. Pozor! Takto můžete podpořit na výhonu pouze jeden pupen!