Také máte pozemek ve svahu a uvažujete o jeho proměně? Pak nezapomeňte, že je třeba myslet i na přístupové cesty. Je důležité mysle na propojení s ulicí, technickým zázemím a odpočívadlem. Také dobré zvážit, kde ponechat průjezd pro auto, kde dláždit a ve kterých místech postačí pěšinka z kamenů, takzvaných šlapáků. Na zřetel při tom berte i stáří a zdravotní stav všech, kdo po cestách budou chodit.

Nezapomeňte na schody

Hlavně u strmějších svahů je potřeba zřídit schody nebo bezbariérový přístup. Především pokud je v rodině malé dítě, které se vozí v kočárku, nebo hůře se pohybující člověk. Ani nadšení cyklisté by neměli podceňovat pravidelné tlačení kola do kopce. Bez dobré cesty je to zbytečná dřina.

Co na cestičky

Když se chodí do vršku, hlavně po dešti a v zimě, může to klouzat. Proto by měly být povrchy cest na pozemku se spádem zpevněné, například dlažbou z drsnějších materiálů. Když máte plošinky, vyplatí se je udělat mlatové nebo jen štěrkové (kačírkové). Pamatujte na to, že terasovité provedení pozemku je sice efektní i praktické, ale zpracovat tímto stylem celý pozemek je trochu fádní.

Jaké rostliny

Co budete na zahradě ve svahu pěstovat, hodně ovlivňuje orientace ke světovým stranám. Jižní svahy osázejte rostlinami, kterým nevadí úpal, severní zase kapradinami a stálezelenými odolnými druhy. Před sázením stromů se dobře informujte, jaké dorůstají výšky. Neměly by být moc vysoké, aby po pár letech nepřekážely výhledu.

Jako půdokryvnou rostlinu můžete použít Violku vonnou.
Autor: Shutterstock.com
Trávník nahradí půdokryvné dřeviny

Zakládat na nejprudších svazích trávník není právě praktické. I když máte samochodnou sekačku, sečení bude pěkná dřina. Raději tam vysaďte půdokryvné trvalky. Jak taková půdokryvná trvalka vypadá? Je to velmi vitální druh rostliny, která se dobře a rychle rozrůstá a odnožuje. Rozrůstají se do šířky a vy je můžete směřovat na místa, kam chcete. Prostě šlahouny upevníte správným směrem drátkem k zemi a příroda se postará o ostatní. Hlavní vlastností je jejich konkurenceschopnost. Nenechají se žádným jiným druhem utlačovat a dokonce zvládají potlačit růst plevelů.

Do stínu i na slunce

Do této skupiny patří keře kvetoucí i ozdobné listem, opadavé i stálezelené. Dobré je, že jsou mezi nimi rostliny jak pro slunná, tak i pro stinná stanoviště. Vybrat si tedy může každý. Na sluníčko se hodí rozchodník, Kakost oddenkatý, nebo Rdesno růžové. Ve stínu obstojí Čistec byzantský, Violka vonná nebo Popenec břečťanolistý.