Na výběr máte hned dvě metody. Buď výsevem, nebo položením travního drnu. V obou případech je velmi důležité správně připravit půdu a vybrat čas. Je potřeba vědět, že trávy koření mělce. Potřebujete, aby vegetační vrstva byla kolem 15 cm. Z té je potřeba odstranit kameny i plevel. Na plevel existuje celá řada vhodných herbicidů. Vybrat se dají biologicky odbouratelné, které následně nepůsobí na travní semena v půdě. Na místě, kde už máte zaplevelenou půdu, je použijte hned. Ale když se rozhodnete pro radikální změnu a starou půdu vyvezete a navezete novou, tak počkejte pár teplých dní, jestli plevel nevyklíčí.

Proč mít na zahradě trávník?

-Dokonale spojuje architektonické prvky se zbytkem zahrady
-Pohled na zelenou plochu příznivě působí na lidskou psychiku
-Na rozdíl od dlažby a jiných zpevněných povrchů zabraňuje půdní erozi a usnadňuje vsakování vody

Srovnání terénu

Když je nová ornice příliš těžká, dá se zlehčit přidáním rašelinným substrátem a pískem. Proč je to důležité? Podloží musí být propustné jak pro vzlínání, tak pro vsakování vody. Pak je potřeba pozemek srovnat. Nikdo nechce mít trávník jako hřiště na minigolf, tedy samý kopeček a důlek. Když nejsou nerovnosti i pozemek moc velké, budou vám stačit hrábě. Jinak je lepší vzít na pomoc rovnou zahradní válec.

Semen dávejte jen tolik, kolik doporučuje výrobce.
Autor: Shutterstock.com
Semen přiměřeně

Když je teplota půdy kolem 10 °C, můžete se pustit se setí. Rovnoměrně rozhoďte travní semena v dávce asi 2 až 2,5 kg na 100 m2. Kdo má větší pozemek, měl by uvažovat o rozmetacím strojku nebo sypacím vozíkem. A tím jsou výsledky lepší, hlavně když osivo sejete ve dvou směrech do kříže. Protože jsou semena lehká, je dobré je před setím smíchat s pískem. Pak je jemně zapravte hráběmi do půdy a nakonec utužte válcem.

Jaké potřebujete osivo

Pro zátěžové trávníky

Pro aktivně využívané zahrady nebo sportoviště, kde je trávník vystaven vysoké zátěži

Pro okrasné trávníky

Osivo pro dokonalý vzhled trávníků v zahradách a parcích, které zároveň vykazuje i dobrou odolnost vůči zátěži

Pro specifické trávníky

Travní směsi určené do stínu i pro plochy vystavené přímému slunečnímu záření.

Držte se návodu

Hodně lidí si myslí, že když přidá víc semena, než je doporučené množství od výrobce, bude mít lepší trávník. Je to omyl. Nejdřív porost bude sice vypadat hustší, jenže pak mezi sebou budou jednotlivá stébla bojovat o místo na slunci. Výsledkem bude, že se vám sníží a počet jemnolistých trav a v konečném důsledku je trávník méně vzhledný a kvalitní.

Kdy kropit

V teplém počasí začne tráva růst tak za deset dní. Po celou dobu je půdu potřeba udržovat vlhkou. Nejlepší je kropit ráno a večer. To jsou teploty nižší, a tak nedochází k většímu odpařování vody. Až tráva naroste tak do výšky deset centimetrů, poprvé ji posečte sekačkou. Pak trávník na místech, kde zůstávají holá místa, ještě dosejte.

Trávník pro netrpělivé

Komu se nechce čekat na hustý trávník, má možnost zkusit ho založit položením drnu. Na začátku také dobře srovnáme terén a začneme sázet drny. Napojujeme je co nejtěsněji k sobě. Ve svahu nezapomeňte každý kousek zafixovat kolíkem. Porost dobře a pravidelně zalévejte.