Nejprve je potřeba stromy i kolem nich zbavit všeho, co tam nepatří. Ze stromů musí pryč zaschlé a mumifikované plody, které jsou zdrojem šíření moniliózy v době vegetace. Pokud jste to ještě neudělali, shrabejte spadané listí a nahnilé plody a odstraňte odumřelé, suché či mechanicky poškozené větvě a dřevo s příznaky rakoviny, strupovitosti a padlí. Drátěným kartáčem nebo škrabkou očistěte odumřelou borku kmenů stromů a zbavte stromy i případných mechů a lišejníků. Veškerý materiál seškrabte na fólii rozprostřenou kolem kmenu a ihned po oškrábání spalte.

Nenechte si stromy okousat

Na jaře ohrožuje jabloně řada listožravých škůdců. "Každý zahrádkář si asi dokáže představit, jakou škodu nadělá bekyně zlatořitná," říká Zdeňka Jankovičová z Českého zahrádkářského svazu. "Housenky tohoto škůdce se při časně jarní teplotě kolem 8 °C rozlézají z hnízd, kde přezimují, na pupeny, později květy i listy. Při větším výskytu je to pro ovocný strom katastrofa. Proto je třeba při zimním mechanickém ošetřování pamatovat na odstraňování hnízd spletených z několika listů." Dalším kalamitním škůdce je i píďalka podzimní, která se již podle názvu líhne na podzim. Samičky lezou po kmenech do korun stromů, kde nakladou na větve vajíčka. Housenky vylíhlé na jaře škodí na mladých listech, květních poupatech, květech i plodech ovocných dřevin. V listech vykusují zpočátku drobné otvory, které se postupně zvětšují, až zůstávají jen silnější žebra. Chemické přípravky se proti housenkám píďalek, bekyně zlatořitné, běláska ovocného, obalečů slupkových a ostatních listožravých škůdců aplikují co nejdříve po vylíhnutí housenek (např. u píďalek) nebo ihned, jakmile housenky opustí zimní úkryty. Proti obaleči jablečnému se ochrana insekticidy provádí v období kladení vajíček nejpozději do doby líhnutí, proti podkopníčkům a jinému minujícímu hmyzu se ošetřuje v době kladení vajíček.

Jak na strupovitost

Jednou z nejrozšířenějších chorob, která trápí drobné pěstitele, je strupovitost jabloní. Na obou stranách listů a na plodech se objevují sazovité šedočerné skvrny. Vyskytuje se především v chladnějších a vlhčích oblastech. Na zahradě přezimuje na spadaném listí ve formě mycelia. Proto je vhodné listí shrabat a odstranit. Choroba napadá mladé listy a plody. Při silnějším ataku listy opadají. Od dubna do července můžete stromy ošetřit přípravky Clarinet 20 SC, Baycor 25 WP, Score 250 EC.

Pozor na padlí

Tato choroba se vyskytuje v teplejších a sušších oblastech. Náchylné jsou k němu odrůdy Idared, Jonathan, Průsvitné letní. Poznáte ho podle bílého povlaku na listech a koncích letorostů. Od dubna do května lze stromy ošetřit postřiky Clarinet 20 SC, Beaton 25 WP. Nejlepší prevencí je pravidelný průklest koruny a správné hnojení. Pozor na přehnojování dusíkem.

Aby byla jablka dokonalá, je dobré stromy v předjaří ošetřit postřikem.
Autor: Shutterstock.com
Ochraňte jádroviny

Vyřešíme si tímto brzy na jaře se líhnoucí první generaci, případně přezimující dospělce, kteří tuto první generaci zakládají. Významně tak omezíme tlak těchto škůdců v hlavní sezoně a pak již aktuálně řešíme pouze nějaký kalamitní výskyt, který však nemusí vůbec přijít. Přípravek řešící tento problém se jmenuje Jarní souprava. Postřik se provádí na strom bez listů a kvalitně musíme postříkat celé větve včetně kmene stromu. Optimální teplota pro provedení tohoto zákroku je kolem 9 °C a více. Choroby, které se hojně vyskytují na jádrovinách, jsou padlí a strupovitost. Problém u těchto chorob je ale v tom, že můžou napadnout jádroviny v průběhu celé vegetace, a proto si nevystačíme pouze s jedním postřikem, ale měli bychom dodržet určitý systém ošetření v několika fázích vývoje rostlin. Tam nám skvěle pomůže přípravek Zdravé Jablko, kde je přesně zpracovaný systém ochrany proti těmto dvěma chorobám. Také při koupi nového stromku máme možnost ovlivnit výběrem odrůdy náchylnost k těmto chorobám, jelikož některé nové odrůdy jsou například rezistentní vůči padlí nebo strupovitosti.

Jak na kadeřavost broskvoní

Je to kadeřavost broskvoně a moniliový úžeh. Kadeřavost broskvoně zná snad každý, kdo má doma broskvičku. Nevzhledné kadeřavé listy, které později opadají, opravdu asi viděl každý. Problém ale nastává s ošetřením, které bohužel často uděláme pozdě. Choroba totiž nastupuje na broskev hodně brzo na jaře a to v době, kdy začíná broskev rašit. Když se nám na vrcholových pupenech objeví zelený proužek poté, co se pupen zvětší, je to správné období, kdy provést postřik – například přípravky Kocide nebo Delan. Moniliový úžeh je také nebezpečnou chorobou, s kterou se setkáme hlavně na jaře v době květu peckovin. Napadá višně, třešně, meruňky, ale můžeme se s ní setkat v některých případech i na jabloních. Lidově řečeno se jedná o „mrtvici“. Dojde k tomu, že na stromě najednou uschne celá větev nebo v horších případech celý strom. Choroba se šíří hlavně v případě, kdy v průběhu jara přijde velké kolísání teplot a do toho ještě začne často pršet. Houba pak klíčí a rychle prorůstá do dřeva. Pomůže nám preventivní postřik přípravkem Horizon a Teldor v době, kdy začínají stromy nakvétat a začíná být problematické počasí.

Kmeny na bílo

Pokud jste kmeny ovocných stromů neošetřili vápenným mlékem, zkuste to teď. I když podle rostlinolékařů nemá tento zákrok žádný přímý vliv na omezení výskytu škůdců a zárodků chorob, ochrání stromy před abnormálním přehřátím. Také pomáhá ničit mechy a lišejníky. "Kmen bez bílého nátěru se může vlivem slunečního záření silně přehřát a náhlým poklesem teploty navečer snadno popraskat," varuje Zdeňka Jankovičová. "Mrazové desky a trhliny se zvláště u starých stromů velice špatně hojí. U meruněk a broskvoní bílý nátěr oddálí nástup do jarního rašení, aby se předešlo poškození pozdními jarními mrazíky." Jak si připravit vápenné mléko? Z páleného vápna v poměru 1 kg : 10 l vody.